TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L150 do L155Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L155 (zakonodaja) – 13.6.2008
Uredba Komisije (ES) št.
525/2008 z dne 12. junija 2008 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 526/2008 z dne 12. junija 2008
o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/20083Uredba Komisije (ES) št. 527/2008 z dne 12. junija 2008
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave5Uredba Komisije (ES) št. 528/2008 z dne 12. junija 2008
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/20077Uredba Komisije (ES) št. 529/2008 z dne 12. junija 2008
o določitvi, da se v okviru stalnega javnega razpisa za beli
sladkor
, odprtega z Uredbo (ES) št. 1060/2007, ne
izbere nobena ponudba8Uredba Komisije (ES) št. 531/2008 z dne 12. junija 2008
o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge
sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave11Uredba Komisije (ES) št. 532/2008 z dne 12. junija 2008
o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi13Sklep Sveta in Komisije z dne 14. maja 2008 o sklenitvi
Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na
drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike
Bolgarije in Romunije k Evropski uniji15
  • L153 (zakonodaja) – 12.06.2008
Uredba Komisije (ES) št. 522/2008 z dne 11. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave21Sklep Komisije z dne 11. junija 2008 o spremembi Sklepa
2006/109/ES o sprejetju zaveze v zvezi s protidampinškim
postopkom glede uvoza nekaterih ulitkov s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske37
  • C146 (informacije in objave) – 12.06.2008
Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo pri uvozu določenih vrst magnezitne
opeke s poreklom iz Ljudske republike Kitajske27Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo pri uvozu določenih vrst magnezitne
opeke s poreklom iz Ljudske republike Kitajske30
  • L151 (zakonodaja) – 11.06.2008
Uredba Komisije (ES) št. 515/2008 z dne 10. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Sklep Sveta in Komisije z dne 26. maja 2008 o sklenitvi
Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med
Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani
ter Republiko Armenijo
na
drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Republike
Bolgarije in Romunije k Evropski uniji33Sklep Sveta in Komisije z dne 26. maja 2008 o sklenitvi
Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med
Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani
ter Gruzij
o na drugi strani, zaradi upoštevanja
pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji35Odločba Komisije z dne 10. junija 2008 o uvedbi posebnih
pogojev, ki veljajo za uvoz sončničnega olja s poreklom ali
poslanega iz Ukrajine
zaradi tveganja onesnaženja z mineralnim
oljem (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2709)
(1)55
  • C145 (informacije in objave) – 11.06.2008
Popravek Obvestila o začetku protidampinškega
postopka glede uvoza valjane žice s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske, Republike Moldavije in Turčije
( UL
C 113, 8.5.2008
)14
  • L150 (zakonodaja) – 10.06.2008
Uredba Komisije (ES) št. 511/2008 z dne 9. junija 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 512/2008 z dne 9. junija 2008 o
spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/20083
  • L149 (zakonodaja) – 07.06.2008
Uredba Komisije (ES) št. 503/2008 z dne 6. junija 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 508/2008 z dne 6. junija 2008 o
opredelitvi luščenega žitnega zrnja ter žitnega zrnja,
obrušenega v kašo, ki se uporablja za dodeljevanje
izvoznih nadomestil
(Kodificirana različica)55Uredba Komisije (ES) št. 509/2008 z dne 6. junija 2008 o
določitvi končne dopolnilne količine surovega trsnega sladkorja
s poreklom iz držav AKP in Indije za dobavo rafinerijam za tržno
leto 2007/200859
  • L147 (zakonodaja) – 06.06.2008
Uredba Komisije (ES) št. 500/2008 z dne 5. junija 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 502/2008 z dne 5. junija 2008 o
spremembi prilog I, II in IX k Uredbi Sveta (EGS) št.
3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih
izdelkov po poreklu iz tretjih držav35
  • C138 (informacije in objave) – 05.06.2008
Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterega pribora (fitingov)
za cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske in Tajske, in delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterega pribora (fitingov)
za cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske in tistih, poslanih s Tajvana, ki je prijavljen kot
izdelek s poreklom iz Tajvana ali ne42
  • C139 (informacije in objave) – 5.6.2008
Seznam pooblaščenih uradnih agencij in laboratorijev,
ki so v tretjih državah pristojni za izdajo kompletne
dokumentacije, ki spremlja uvoz vina v Skupnost
(Člen 29
Uredbe Komisije (ES) št. 883/2001)1

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih