TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L156 do L164

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L164 (zakonodaja) – 25.6.2008
Uredba Sveta (ES) št. 595/2008 z dne 16. junija 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1255/96 o začasni opustitvi
avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene
industrijske, kmetijske in ribiške proizvode1Uredba Komisije (ES) št. 596/2008 z dne 24. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave10Uredba Komisije (ES) št. 599/2008 z dne 24. junija 2008
o popravkih Uredbe (ES) št. 412/2008 o odprtju in
upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso,
namenjeno za predelavo16Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1214/2007 z dne 20.
septembra 2007 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št.
2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski
tarifi
( UL
L 286, 31.10.2007
)46
  • L163 (zakonodaja) – 24.6.2008
Uredba Sveta (ES) št. 587/2008 z dne 16. junija 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 866/2004 o režimu na podlagi
člena 2 Protokola št. 10 k Aktu o pristopu glede pravil
o blagu,
storitvah in osebah, ki prečkajo zeleno črto na
Cipru1Uredba Komisije (ES) št. 588/2008 z dne 23. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave4Uredba Komisije (ES) št. 589/2008 z dne 23. junija 2008
o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1234/2007 glede tržnih standardov za jajca6
  • L162 (zakonodaja) – 21.06.2008
Uredba Komisije (ES) št. 583/2008 z dne 20. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Direktiva 2008/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.
junija 2008 o spremembi Direktive Sveta 95/50/ES o enotnih
postopkih kontrol cestnega prevoza nevarnega blaga glede Komisiji
podeljenih izvedbenih pooblastil11
  • L161 (zakonodaja) – 20.6.2008
Uredba Komisije (ES) št. 570/2008 z dne 19. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave2Uredba Komisije (ES) št. 573/2008 z dne 19. junija 2008
o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/200811Uredba Komisije (ES) št. 574/2008 z dne 19. junija 2008
o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo, v okviru
stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/200413Uredba Komisije (ES) št. 575/2008 z dne 19. junija 2008
o določitvi izvoznih nadomestil za jajca14Uredba Komisije (ES) št. 576/2008 z dne 19. junija 2008
o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso16Uredba Komisije (ES) št. 577/2008 z dne 19. junija 2008
o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake,
izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi18Uredba Komisije (ES) št. 578/2008 z dne 19. junija 2008
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
uvozna dovoljenja, vloženi junija 2008 za nekatere mlečne
proizvode v okviru tarifnih kvot
, odprtih z Uredbo (ES) št.
2535/200120Uredba Komisije (ES) št. 581/2008 z dne 19. junija 2008
o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa
in jajc ter za jajčni albumin
in o spremembah Uredbe (ES) št.
1484/9528
  • L160 (zakonodaja)
    – 19.6.2008
Uredba Sveta (ES) št. 556/2008 z dne 16. junija 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in
zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za
določene kmetijske in industrijske izdelke1Uredba Komisije (ES) št. 557/2008 z dne 18. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave4Uredba Komisije (ES) št. 558/2008 z dne 18. junija 2008
o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj,
za katera je bilo zaprošeno od 9. do 13. junija 2008, za
proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih kvot in
preferencialnih sporazumov6Uredba Komisije (ES) št. 559/2008 z dne 18. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov,
predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru
tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES)
št. 533/200710Uredba Komisije (ES) št. 560/2008 z dne 18. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov,
predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru
tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju za jajca in
jajčni albumin
, odprtih z Uredbo (ES) št. 539/200712Uredba Komisije (ES) št. 561/2008 z dne 18. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov,
predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru
tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št.
1385/200714Uredba Komisije (ES) št. 562/2008 z dne 18. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov,
predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru
tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št.
536/200716Uredba Komisije (ES) št. 563/2008 z dne 18. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifne kvote za
perutninsko meso
, odprte z Uredbo (ES) št. 1384/200717Uredba Komisije (ES) št. 564/2008 z dne 18. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifne kvote za
perutninsko meso
, odprte z Uredbo (ES) št. 1383/200719Uredba Komisije (ES) št. 568/2008 z dne 18. junija 2008
o spremembi Uredbe (ES) št. 527/2008 o določitvi izvoznih
nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez
nadaljnje predelave28Odločba Komisije z dne 17. junija 2008 o spremembi Odločbe
2002/994/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s
proizvodi živalskega izvora, uvoženimi iz Kitajske
(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2483) (1)34
  • L158 (zakonodaja) – 18.6.2008
Uredba Komisije (ES) št. 551/2008 z dne 17. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
  • L157 (zakonodaja) – 17.6.2008
Uredba Komisije (ES) št. 539/2008 z dne 16. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave13Uredba Komisije (ES) št. 545/2008 z dne 16. junija 2008
o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/200890Uredba Komisije (ES) št. 546/2008 z dne 16. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifne kvote za
nekatere mesne proizvode s poreklom iz Švice
, odprte z
Uredbo (ES) št. 1399/200792Uredba Komisije (ES) št. 547/2008 z dne 16. junija 2008
izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifne kvote za
prašičje meso
, odprte z Uredbo (ES) št.
1382/200793Uredba Komisije (ES) št. 548/2008 z dne 16. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifne kvote za
prašičje meso
, odprte z Uredbo (ES) št. 812/200794Uredba Komisije (ES) št. 549/2008 z dne 16. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifne kvote za
prašičje meso
, odprte z Uredbo (ES) št. 979/200795Uredba Komisije (ES) št. 550/2008 z dne 16. junija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifnih kvot za
prašičje meso
, odprtih z Uredbo (ES) št.
806/200796
  • L156 (zakonodaja) – 14.6.2008
Uredba Komisije (ES) št. 533/2008 z dne 13. junija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 534/2008 z dne 13. junija 2008
o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 16. junija 20083

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih