TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L179 do L188


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
 • L188 (zakonodaja) – 27.6.2008
Uredba Komisije (ES) št. 667/2008 z dne 15. julija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave3Uredba Komisije (ES) št. 671/2008 z dne 15. julija 2008
o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 16. julija 200818
 • C179 (informacije in objave) – 16.7.2008
Obvestilo Komisije o povračilu protidampinških
dajatev13
 • L186 (zakonodaja) – 15.7.2008
Uredba Komisije (ES) št. 664/2008 z dne 14. julija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave1Sklep Sveta z dne 16. junija 2008 o podpisu in sklenitvi
Mednarodnega sporazuma o kavi 2007 v imenu Evropske
skupnosti12Mednarodni sporazum o kavi 200713Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Začasnega sporazuma o
trgovini in trgovinskih zadevah
med Evropsko skupnostjo na eni
strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani41
 • L185 (zakonodaja) – 12.7.2008
Uredba Sveta (ES) št. 661/2008 z dne 8. julija 2008 o po
pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) in delnem
vmesnem pregledu v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št.
384/961Uredba Sveta (ES) št. 662/2008 z dne 8. julija 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 442/2007 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve na uvoz amonijevega nitrata s
poreklom iz Ukrajine
po pregledu zaradi izteka ukrepov v
skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 384/9635Uredba Komisije (ES) št. 663/2008 z dne 11. julija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave38Sklep Komisije z dne 4. julija 2008 o sprejetju zavez,
ponujenih v zvezi s protidampinškim postopkom glede
uvoza amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije in Ukrajine43
 • C177 (informacije in objave) – 12.7.2008
Obvestilo o začetku protidampinškega postopka v zvezi
z uvozom nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz Armenije,
Brazilije in Ljudske republike Kitajske13
 • L183 (zakonodaja) – 11.7.2008
Uredba Sveta (ES) št. 654/2008 z dne 29. aprila 2008 o
uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz kumarina
s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
, kakor je bila
razširjena na uvoz kumarina poslanega iz Indije,
Tajske, Indonezije in Malezije, ne glede na
to, ali je deklariran kot s poreklom iz Indije, Tajske,
Indonezije oziroma Malezije ali ne po pregledu
zaradi izteka ukrepov skladno s členom 11(2) Uredbe (ES) št.
384/961Uredba Komisije (ES) št. 655/2008 z dne 10. julija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave13Uredba Komisije (ES) št. 658/2008 z dne 10. julija 2008
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
, ki se izvaža brez nadaljnje predelave27Uredba Komisije (ES) št. 659/2008 z dne 10. julija 2008
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/200729Uredba Komisije (ES) št. 660/2008 z dne 10. julija 2008
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 1060/200730
 • C176 (informacije in objave) – 11.7.2008
Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vreč in vrečk iz
plastičnih mas s poreklom iz Ljudske republike Kitajske9
 • L181 (zakonodaja) – 10.7.2008
Uredba Sveta (ES) št. 649/2008 z dne 8. julija 2008 o
uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz aktivnega
oglja v prahu s poreklom iz Ljudske republike Kitajske1Uredba Komisije (ES) št. 650/2008 z dne 9. julija 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave13Uredba Komisije (ES) št. 653/2008 z dne 9. julija 2008 o
določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj,
za katera je bilo zaprošeno od 30. junija do 4. julija
2008, za proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih kvot in
preferencialnih sporazumov35
 • L180 (zakonodaja) – 9.7.2008
Uredba Sveta (ES) št. 645/2008 z dne 8. julija 2008 o
odprtju in upravljanju avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za
uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke1Uredba Komisije (ES) št. 647/2008 z dne 8. julija 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave9
 • C174 (informacije in objave) – 9.7.2008
Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede
uvoza nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske7
 • L179 (zakonodaja) – 8.7.2008
Uredba Komisije (ES) št. 643/2008 z dne 7. julija 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 644/2008 z dne 7. julija 2008 o
spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/20083

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih