TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L190 do L198Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L198 (zakonodaja) – 26.7.2008
Uredba Komisije (ES) št. 719/2008 z dne 25. julija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave15Uredba Komisije (ES) št. 724/2008 z dne 24. julija 2008
o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo30Uredba Komisije (ES) št. 725/2008 z dne 24. julija 2008
o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo32Uredba Komisije (ES) št. 726/2008 z dne 25. julija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot,
odprtih z Uredbo (ES) št. 327/98 za podobdobje julij 200834Sklep št. 2/2008 Skupnega sveta EU–Mehika z
dne 25. julija 2008 o spremembi Sklepa Skupnega sveta št.
2/2000, kakor je bil spremenjen s Sklepom Skupnega sveta št.
3/200455
  • L197 (zakonodaja) – 25.7.2008
Uredba Komisije (ES) št. 706/2008 z dne 24. julija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave2Uredba Komisije (ES) št. 708/2008 z dne 24. julija 2008
o spremembi Uredbe (ES) št. 1266/2007 glede pogojev za
izvzetje nekaterih dovzetnih vrst živali iz prepovedi izstopa

iz Direktive Sveta 2000/75/ES (1)18Uredba Komisije (ES) št. 711/2008 z dne 24. julija 2008
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave30Uredba Komisije (ES) št. 712/2008 z dne 24. julija 2008
o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge
sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave32Uredba Komisije (ES) št. 713/2008 z dne 24. julija 2008
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja v okviru stalnega javnega
razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/200734Uredba Komisije (ES) št. 714/2008 z dne 24. julija 2008
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa
, določenega z
Uredbo (ES) št. 1060/200735Uredba Komisije (ES) št. 716/2008 z dne 24. julija 2008
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi52
  • L195 (zakonodaja) – 24.7.2008
Uredba Komisije (ES) št. 695/2008 z dne 23. julija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave4Uredba Komisije (ES) št. 703/2008 z dne 23. julija 2008
o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/200822
  • L194 (zakonodaja) – 23.7.2008
Uredba Komisije (ES) št. 691/2008 z dne 22. julija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave1
  • L192 (zakonodaja) – 19.7.2008
Uredba Sveta (ES) št. 684/2008 z dne 17. julija 2008 o
določitvi obsega uporabe protidampinških ukrepov,
uvedenih z Uredbo (ES) št. 1174/2005 o uvozu ročnih
vozičkov za premeščanje palet in njihovih osnovnih delov s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske1Uredba Sveta (ES) št. 685/2008 z dne 17. julija 2008 o
razveljavitvi protidampinških dajatev, uvedenih z
Uredbo (ES) št. 85/2006 na uvoz gojenega lososa s
poreklom iz Norveške5Uredba Komisije (ES) št. 686/2008 z dne 18. julija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave18Uredba Komisije (ES) št. 688/2008 z dne 18. julija 2008
o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/200849
  • L190 (zakonodaja) – 18.7.2008
Uredba Komisije (ES) št. 679/2008 z dne 17. julija 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 680/2008 z dne 17. julija 2008
o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju govejega in
telečjega mesa3Uredba Komisije (ES) št. 681/2008 z dne 17. julija 2008
o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v podobdobju od 1.
septembra do 30. novembra 20087Uredba Komisije (ES) št. 682/2008 z dne 17. julij 2008 o
določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa
in jajc ter za jajčni albumin
in o spremembi Uredbe (ES) št.
1484/959Odločba Komisije z dne 3. julija 2008 o spremembi Odločbe
2000/572/ES o določanju pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom
živali in javnim zdravstvom ter izdajanjem veterinarskih spričeval
za uvoz mletega mesa in mesnih pripravkov iz tretjih držav
(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3301) (1)27Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 677/2008 z dne 16.
julija 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov,
predloženih v prvih sedmih dnevih meseca julija 2008 v okviru
tarifnih kvot za perutninsko meso
, odprtih z Uredbo (ES) št.
616/2007 ( UL
L 189, 17.7.2008
)44
  • C189 (informacije in objave) – 26.7.2008
Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih izravnalnih ukrepov v
zvezi z uvozom posteljnega perila s poreklom iz Indije12
  • C186 (informacije in objave) – 23.7.2008
Obvestilo o začetku protidampinškega postopka v zvezi
z uvozom natrijeve kovine s poreklom iz Združenih držav Amerike32Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka v zvezi z
uvozom natrijeve kovine s poreklom iz Združenih držav Amerike35
  • C186 (informacije in objave) – 19.7.2008
Zadeva C-312/07: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 5.
junija 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal
dinstance de Paris) – JVC France SAS proti Administration
des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes
douanières) (Skupna carinska tarifa – Tarifna
razvrstitev – Kombinirana nomenklatura – Videokamere

– Pojasnjevalne opombe – Pravna ureditev)4
  • C182 (informacije in objave) – 19.7.2008
Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških
ukrepov v zvezi z uvozom silicija s poreklom iz Rusije22

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih