TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L200 do L212


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
 • L200 (zakonodaja) – 1.8.2007
Uredba Komisije (ES) št. 914/2007 z dne 31. julija 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
918/2007 z dne 31. julija 2007 o določitvi uvoznih dajatev v
sektorju žit
, ki se uporabljajo od 1. avgusta 200741
 • L201 (zakonodaja) – 2.8.2007
Uredba Komisije (ES) št.
919/2007 z dne 1. avgusta 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 924/2007 z dne 1. avgusta 2007
o popravku Uredbe (ES) št. 918/2007 o določitvi uvoznih
dajatev v sektorju žit
od 1. avgusta 200710
 • L202 (zakonodaja) – 3.8.2007
Uredba Sveta (ES) št.
925/2007 z dne 23. julija 2007 o spremembah Uredbe (ES) št.
397/2004 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve pri
uvozu bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Pakistana1Uredba Komisije (ES) št. 926/2007 z dne 2. avgusta 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave8Uredba Komisije (ES) št.
928/2007 z dne 2. avgusta 2007 o spremembi reprezentativnih cen
in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v
sektorju sladkorja
, ki jih določa Uredba (ES) št.
1002/2006, za tržno leto 2006/200711
 • L204 (zakonodaja) – 4.8.2007
Uredba Komisije (ES) št. 931/2007 z dne 3. avgusta 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
 • L206 (zakonodaja) – 7.8.2007
Uredba Komisije (ES) št. 934/2007 z dne 6. avgusta 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
 • L207 (zakonodaja) – 8.8.2007
Uredba Komisije (ES) št. 938/2007 z dne 7. avgusta 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 941/2007 z dne 7. avgusta 2007
o izdaji izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo
(breskve)12
 • L208 (zakonodaja) – 9.8.2007
Uredba Komisije (ES) št. 942/2007 z dne 8. avgusta 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 944/2007 z dne 8. avgusta 2007
o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/20074Uredba Komisije (ES) št. 945/2007 z dne 8. avgusta 2007
o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj,
za katera je bilo zaprošeno od 30. julija do 3. avgusta
2007, za proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih kvot in
preferencialnih sporazumov6
 • L210 (zakonodaja) – 10.8.2007
Uredba Komisije (ES) št. 946/2007 z dne 9. avgusta 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 947/2007 z dne 9. avgusta 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave3Uredba Komisije (ES) št. 948/2007 z dne 9. avgusta 2007
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/20075Uredba Komisije (ES) št. 949/2007 z dne 9. avgusta 2007
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 38/20076Uredba Komisije (ES) št. 950/2007 z dne 9. avgusta 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit
in riža7Uredba Komisije (ES) št. 953/2007 z dne 9. avgusta 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge
sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave28Uredba Komisije (ES) št. 954/2007 z dne 9. avgusta 2007
o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi30Uredba Komisije (ES) št. 955/2007 z dne 9. avgusta 2007
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in
riža, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi32
 • L211 (zakonodaja) – 11.8.2007
Uredba Komisije (ES) št. 956/2007 z dne 10. avgusta 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
 • L212 (zakondodaja) – 14.8.2007
Uredba Komisije (ES) št. 959/2007 z dne 13. avgusta 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
 • C184 (informacije in obvestila) – 7.8.2007
Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz ročnih vozičkov za premeščanje
palet in njihovih osnovnih delov s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske11
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih