TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L228 do L233Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L228 (zakonodaja) – 27.8.2008
Uredba Komisije (ES) št. 840/2008 z dne 26. avgusta 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave1Sklep št. 2/2008 Skupnega odbora za kmetijstvo,
ustanovljenega na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in
Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

z dne 24. junija 2008 o prilagajanju prilog 1 in 23
  • L229 (zakonodaja)
    – 28.8.2008
Uredba Komisije (ES) št. 841/2008 z dne 27. avgusta 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 842/2008 z dne 27. avgusta 2008
o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/20083
  • L230 (zakonodaja) – 28.8.2008
Priporočilo št. 1/2007 Pridružitvenega Sveta EU-Egipt z
dne 6. marca 2007 o izvajanju akcijskega načrta EU-Egipt19
  • L231 (zakonodaja) – 21.8.2008
Uredba Komisije (ES) št. 843/2008 z dne 28. avgusta 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 844/2008 z dne 28. avgusta 2008
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave3Uredba Komisije (ES) št. 845/2008 z dne 28. avgusta 2008
o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge
sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave5Uredba Komisije (ES) št. 846/2008 z dne 28. avgusta 2008
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa
, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/20077Uredba Komisije (ES) št. 847/2008 z dne 28. avgusta 2008
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 1060/20078Uredba Komisije (ES) št. 850/2008 z dne 28. avgusta 2008
o začetku postopka za dodelitev izvoznih dovoljenj za izvoz
sira v Združene države Amerike
v letu 2009 v okviru nekaterih
kvot GATT12Uredba Komisije (ES) št. 851/2008 z dne 28. avgusta 2008
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi17
  • L232 (zakonodaja) – 30.8.2008
Uredba Komisije (ES) št. 852/2008 z dne 29. avgusta 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev
vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 853/2008 z dne 18. avgusta 2008
o spremembi Uredbe (ES) št. 1580/2007 glede sprožitvenih
ravni za dodatne dajatve za jabolka in paradižnike3Uredba Komisije (ES) št. 854/2008 z dne 29. avgusta 2008
o izrednih ukrepih v zvezi z izvoznimi dovoljenji za prašičje
meso5Uredba Komisije (ES) št. 855/2008 z dne 29. avgusta 2008
o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo
od 1. septembra 20087
  • L233 (zakonodaja) – 30.8.2008
Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 594/2008 z dne 16. junija
2008 o nekaterih postopkih za uporabo
Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno
in Hercegovino na drugi strani in za uporabo Začasnega
sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko
skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani

( UL
L 169, 30.6.2008
)1Popravek Sklepa Sveta 2008/474/ES z dne 16. junija 2008 o
sklenitvi Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah
med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na
drugi strani
( UL
L 169, 30.6.2008
)5Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med
Evropsko skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na
drugi strani6

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukaj

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih