TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L256 do L259

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L256 (zakonodaja) – 24.9.2008
Uredba Komisije (ES) št. 931/2008 z dne 23. septembra
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave1
  • C243 (informacije in objave) – 24.9.2008
Menjalni tečaji eura16Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči,
dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in
srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih
proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/200117
  • L257 (zakonodaja) – 25.9.2008
Uredba Komisije (ES) št. 934/2008 z dne 24. septembra
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 935/2008 z dne 24. septembra
2008 o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih
dovoljenj, za katera je bilo zaprošeno od 15. do 19.
septembra 2008, za proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih kvot
in preferencialnih sporazumov3
  • C244 (informacije in objave) – 25.9.2008
Menjalni tečaji eura3
  • L258 (zakonodaja) – 26.9.2008
Uredba Komisije (ES) št. 940/2008 z dne 25. septembra
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 945/2008 z dne 25. septembra
2008 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja za tržno leto
2008/200956Uredba Komisije (ES) št. 946/2008 z dne 25. septembra
2008 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo od 1.
oktobra 200858Uredba Komisije (ES) št. 947/2008 z dne 25. septembra
2008 o začasni ukinitvi izvoznih nadomestil za beli in surovi
sladkor, ki se izvažata brez nadaljnje predelave60Uredba Komisije (ES) št. 948/2008 z dne 25. septembra
2008 o začasni ukinitvi izvoznih nadomestil za sirupe in
nekatere druge proizvode iz sektorja sladkorja, ki se izvažajo
brez nadaljnje predelave61Uredba Komisije (ES) št. 949/2008 z dne 25. septembra
2008 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/200762Uredba Komisije (ES) št. 950/2008 z dne 25. septembra
2008 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot,
odprtih z Uredbo (ES) št. 327/98 za podobdobje september
200863Uredba Komisije (ES) št. 951/2008 z dne 25. septembra
2008 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi66Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 642/2008 z dne 4.
julija 2008 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na
uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin
itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
( UL
L 178, 5.7.2008
)74
  • C245 (informacije in objave) – 26.9.2008
Menjalni tečaji eura1
  • L259 (zakonodaja) – 27.9.2008
Uredba Komisije (ES) št. 952/2008 z dne 26. septembra
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 953/2008 z dne 26. septembra
2008 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto
2007/20083Odločba Komisije z dne 26. septembra 2008 o uvedbi posebnih
pogojev za uvoz proizvodov, ki vsebujejo mleko ali mlečne
proizvode, s poreklom ali poslanih s Kitajske
(notificirano
pod dokumentarno številko C(2008) 5599) (1)10
  • C246 (informacije in objave) – 27.9.2008
Menjalni tečaji eura8

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih