TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU od št. L264 do št. L269Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L264 (zakonodaja) –
    25.9.2006
Uredba (ES) št. 1366/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 6. septembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št.
2037/2000 glede izhodiščnega leta za dodelitev kvot
delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov
za države
članice, ki so pristopile k Evropski uniji 1. maja 200412
  • L265 (zakonodaja) – 26.9.2006
Uredba Sveta (ES) št. 1406/2006 z dne 18. septembra 2006
o spremembi Uredbe (ES) št. 1788/2003 o uvedbi dajatve v
sektorju mleka in mlečnih proizvodov8Uredba Komisije (ES) št. 1407/2006 z dne 25. septembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave10Uredba Komisije (ES) št. 1410/2006 z dne 25. septembra
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto
2006/200716
  • L266 (zakonodaja) – 26.9.2006
Direktiva 2006/66/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in
akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih
in
razveljavitvi Direktive 91/157/EGS1
  • L267 (zakonodaja) – 27.9.2006
Uredba Sveta (ES) št.
1412/2006 z dne 25. septembra 2006 glede nekaterih omejevalnih
ukrepov v zvezi z Libanonom2Uredba Komisije (ES) št.
1413/2006 z dne 26. septembra 2006 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave14Uredba Komisije (ES) št. 1416/2006 z dne 26. septembra
2006 o posebnih pravilih o izvajanju člena 7(2) Sporazuma med
Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o trgovini z
vinom
, ki zadeva zaščito imen porekla iz Združenih
držav Amerike v Skupnosti22Uredba Komisije (ES) št.
1417/2006 z dne 26. septembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št.
1898/2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo
smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti34Uredba Komisije (ES) št. 1418/2006 z dne 26. septembra
2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 2805/95 o določitvi
izvoznih nadomestil v vinskem sektorju38Popravek Sklepa št. 1/2006
Odbora za carinsko sodelovanje ES–Turčija z dne 26.
septembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Sklepa št.
1/95 Pridružitvenega sveta ES–Turčija (2006/646/ES) (UL L
265, 26.9.2006)48
  • L268 (zakonodaja) – 27.9.2006
Odločba Komisije z dne 23. novembra
2005 o shemah državnih pomoči, ki jih izvaja Slovenija v okviru
svojih predpisov o okoljskem davku za obremenjevanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida
(notificirano pod dokumentarno
številko C(2005) 4435) (1)19
  • L269 (zakonodaja) – 28.9.2006
Uredba Komisije (ES) št.
1420/2006 z dne 27. septembra 2006 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave4Uredba Komisije (ES) št. 1422/2006 z dne 27. septembra
2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž na podlagi
zahtevkov, vloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca septembra
2006 v okviru Uredbe (ES) št. 327/987
Uradni
list Evropske unije
:
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih