TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L278 do L284Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L278 (zakonodaja) – 22.10.2007
Uredba Sveta (ES) št. 1183/2007 z dne 18. septembra 2007
o spremembi in posodobitvi Uredbe (ES) št. 1334/2000 o
vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in
tehnologije z dvojno rabo1
  • L279 (zakonodaja) – 23.10.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1230/2007 z dne 22. oktobra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1231/2007 z dne 19. oktobra
2007 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo


(1)
Infrardeča domača savna – 8516 79 70, (2) Samostojna
naprava za zapisovanje digitalne kode slik iz video snemalne
kamere na digitalni vsestranski disk
DVD – 8521 90 00, (3)
Digitalni fotoaparat za snemanje in shranjevanje slik na
notranjo napravo za shranjevanje – 8525 80 30, (4) Digitalni
fotoaparat
za snemanje in shranjevanje slik – 8525 80 30, (5)
Digitalna video snemalna kamera za snemanje in shranjevanje
slik na spominsko kartico – 8525 80 91, (6) Prenosna naprava,
sestavljena iz sprejemnika globalnega sistema za določanje
položaja (GPS – Global Positioning System), z
vgrajeno anteno in osebnim digitalnim pomočnikom (PDA, Personal
Digital Assistant) z operacijskim sistemom v istem ohišju –
8526 91 20, (7) Štirikolesno vozilo, opremljeno z
dizelskim motorjem z zmogljivostjo 132 kW in najvišjo
hitrostjo 40 km/h – 8701 90 903Uredba Komisije (ES) št. 1232/2007 z dne 22. oktobra
2007 o odstopanju od uredb (ES) št. 2058/96, (ES) št.
1964/2006 in (ES) št. 1002/2007 glede datumov za vložitev
zahtevkov za uvozna dovoljenja in za njihovo izdajo decembra
2007 v okviru tarifnih kvot za riž8Sklep št. 1/2007 Skupnega odbora EU-Mehika z dne 14.
junija 2007 v zvezi s Prilogo III k Sklepu št. 2/2000
Skupnega sveta EU-Mehika z dne 23. marca 2000 o opredelitvi
koncepta „izdelki s poreklom“ in metodah upravnega
sodelovanja15
  • L280 (zakonodaja) – 24.10.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1235/2007 z dne 23. oktobra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
  • L281 (zakonodaja) – 25.10.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1240/2007 z dne 24. oktobra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1241/2007 z dne 24. oktobra
2007 o spremembah Uredbe (ES) št. 1555/96 glede sprožitvene
ravni za dodatne dajatve za kumare, artičoke, klementine,
mandarine in pomaranče3
  • L282 (zakonodaja) – 26.10.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1249/2007 z dne 25. oktobra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave5Uredba Komisije (ES) št. 1250/2007 z dne 25. oktobra
2007 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave7Uredba Komisije (ES) št. 1251/2007 z dne 25. oktobra
2007 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere
druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave9Uredba Komisije (ES) št. 1252/2007 z dne 25. oktobra
2007 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/200711Uredba Komisije (ES) št. 1253/2007 z dne 25. oktobra
2007 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 1060/200712Uredba Komisije (ES) št. 1254/2007 z dne 25. oktobra
2007 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz
žit in riža13Uredba Komisije (ES) št. 1257/2007 z dne 25. oktobra
2007 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot,
odprtih z Uredbo (ES) št. 327/98 za podobdobje oktober 200732Uredba Komisije (ES) št. 1258/2007 z dne 25. oktobra
2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
žit in riža
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi35Uredba Komisije (ES) št. 1259/2007 z dne 25. oktobra
2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi39
  • C252 (informacije in objave) – 26.10.2007
Posebno poročilo št. 4/2007 o fizičnih pregledih in
pregledih zamenjave pri pošiljkah, upravičenih do izvoznega
nadomestila
, z odgovori Komisije1
  • C253 (informacije in objave) – 26.10.2007
Deveto letno poročilo v skladu z operativno določbo 8 Kodeksa
ravnanja Evropske unije glede izvoza orožja1
  • L283 (inforamcije in objave) – 27.10.2007
Uredba Sveta (ES) št. 1260/2007 z dne 9. oktobra 2007 o
spremembi Uredbe (ES) št. 318/2006 o skupni ureditvi trgov
v sektorju sladkorja1Uredba Komisije (ES) št. 1262/2007 z dne 26. oktobra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave13Uredba Komisije (ES) št. 1271/2007 z dne 26. oktobra
2007 o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in
riža
, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih
ukrepov za pomoč v hrani61
  • L284 (zakonodaja) – 30.10.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1272/2007 z dne 29. oktobra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1278/2007 z dne 29. oktobra
2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 318/2007 o pogojih
zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v
Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic (1)20Odločba Komisije z dne 29. oktobra 2007 o spremembi Direktive
92/33/EGS, da se podaljša odstopanje v zvezi z uvoznimi
pogoji za razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic iz tretjih
držav
(notificirano pod dokumentarno številko C(2007)
5218)33
  • C257 (informacije in objave) – 30.10.2007
Objava vloge na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št.
510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla
za kmetijske proizvode in živila54

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih