TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L285, L286 in L287
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L285 (zakonodaja) – 31.10.2007
Uredba Sveta (ES) št.
1279/2007 z dne 30. oktobra 2007 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve na nekatere železne ali jeklene vrvi
in kable s poreklom iz Rusije ter o razveljavitvi protidampinških
ukrepov na uvoz nekaterih železnih ali jeklenih vrvi in kablov s
poreklom iz Tajske in Turčije1Uredba Komisije (ES) št. 1280/2007 z dne 30. oktobra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave26Sklep Komisije z dne 30. oktobra 2007 o razveljavitvi Sklepa
2001/602/ES o sprejetju zavez, ponujenih v zvezi s protidampinškim
postopkom
glede uvoza nekaterih železnih ali jeklenih vrvi
in kablov s poreklom iz Češke republike, Republike Koreje,
Malezije, Rusije, Tajske in Turčije52
  • L286 (zakonodaja) – 31.10.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1214/2007 z dne 20 september
2007 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87
o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi


op.: kombinirana nomenklatura za leto
20081
  • C258 (informacije in objave) – 31.10.2007
Menjalni tečaji eura2
  • L287 (zakonodaja) – 1.11.2007
Uredba Komisije (ES) št.
1286/2007 z dne 31. oktobra 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1287/2007 z dne 31. oktobra
2007 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 1. novembra 20073
  • C262 (informacije in objave) – 1.11.2007
Menjalni tečaji eura11Obvestilo o izravnalnih ukrepih,
ki veljajo za uvoz bombažnega posteljnega perila s poreklom iz
Indije v Skupnost: sprememba imena družbe, za katero velja
individualna stopnja izravnalne dajatve15

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih