TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L288 do L290
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L288 (zakonodaja) – 6.11.2007
Uredba Sveta (ES) št. 1292/2007 z dne 30. oktobra 2007 o
uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz folije iz
polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije
po pregledu
zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES)
št. 384/96 in zaključku delnega vmesnega pregleda v zvezi s
takim uvozom v skladu s členom 11(3) Uredbe Sveta (ES) št.
384/961Uredba Sveta (ES) št. 1293/2007 z dne 30. oktobra 2007 o
razveljavitvi protidampinških dajatev, uvedenih z Uredbo
(ES) št. 1050/2002 na uvoz zapisljivih zgoščenk po
poreklu iz Tajvana, kar omogoča povračilo ali opustitev dajatev,
in o razveljavitvi izravnalnih dajatev
, uvedenih z Uredbo (ES)
št. 960/2003 na uvoz zapisljivih CD plošč s poreklom
iz Indije, kar omogoča povračilo ali opustitev dajatev ter
zaključku postopka v zvezi z njimi17Uredba Komisije (ES) št. 1294/2007 z dne 5. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave20Uredba Komisije (ES) št. 1295/2007 z dne 5. novembra
2007 o registraciji uvoza nekaterih pripravljenih ali
konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske22
  • L289 (zakonodaja) – 7.11.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1297/2007 z dne 6. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1298/2007 z dne 6. novembra
2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 900/2007 zaradi
razlikovanja med tretjimi državami in ozemljem držav članic
Evropske unije, ki niso del carinskega območja Skupnosti3Sklep Komisije z dne 31. oktobra 2007 o ustanovitvi
strokovne skupine za elektronsko izdajanje računov38
  • C265 (informacije in objave) – 7.11.2007
Obvestilo uvoznikom – Uvoz
proizvodov z visoko vsebnostjo sladkorja v Skupnost6
  • L290 (zakonodaja) – 8.11.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1302/2007 z dne 7. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1303/2007 z dne 5. novembra
2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1966/2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju
podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju3Uredba Komisije (ES) št. 1304/2007 z dne 7. novembra
2007 o spremembi Direktive Sveta 95/64/ES, Uredbe Sveta (ES) št.
1172/98, Uredb (ES) št. 91/2003 in (ES) št.
1365/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzpostavitve NST
2007 kot enotne klasifikacije prepeljanega blaga pri nekaterih
vrstah prevoza14Uredba Komisije (ES) št. 1306/2007 z dne 7. novembra
2007 o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih
dovoljenj, za katera je bilo zaprošeno od 29. oktobra do 2.
novembra 2007, za proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih kvot
in preferencialnih sporazumov18
  • C266 (informacije in objave) – 8.11.2007
Objava vloge na podlagi člena 8(2)
Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 o zajamčenih tradicionalnih
posebnostih kmetijskih proizvodov in živil27

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih