TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L291 do L297
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L291 (zakonodaja) – 9.11.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1307/2007 z dne 8. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1308/2007 z dne 8. novembra
2007 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
, ki se izvaža brez nadaljnje predelave3Uredba Komisije (ES) št. 1309/2007 z dne 8. novembra
2007 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/20075Uredba Komisije (ES) št. 1310/2007 z dne 8. novembra
2007 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 1060/20076Uredba Komisije (ES) št. 1311/2007 z dne 8. novembra
2007 o določitvi končne stopnje nadomestila in odstotka izdaje
izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo
(paradižnike, pomaranče, limone, namizno grozdje, jabolka in
breskve)7Uredba Komisije (ES) št. 1312/2007 z dne 8. novembra
2007 o izdaji izvoznih dovoljenj sistema A3 za sadje in
zelenjavo
(paradižnike, pomaranče, limone, namizno grozdje in
jabolka)9Uredba Komisije (ES) št.
1314/2007 z dne 8. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št.
499/96 glede tarifnih kvot Skupnosti za nekatere ribe in
ribiške proizvode s poreklom z Islandije13Uredba Komisije (ES) št. 1317/2007 z dne 8. novembra
2007 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz
žit in riža25
  • C267 (informacije in objave) – 9.11.2007
Obvestilo o začetku protidampinškega postopka v zvezi
z uvozom nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske31
  • L293 (zakonodaja) – 10.11.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1318/2007 z dne 9. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
  • C269 (informacije in objave) –
Zadeva C-443/05 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 13.
septembra 2007 – Common Market Fertilizers SA proti Komisiji
Evropskih skupnosti (Pritožba – Protidampinške
dajatve
Člen 239 carinskega zakonika
Odpust uvoznih dajatev – Člen 907, prvi odstavek,
Uredbe (EGS) št. 2454/93 – Razlaga – Zakonitost
– Odločba Komisije – Skupina strokovnjakov, ki se
sestane v okviru odbora za carinski zakonik – Organ, ki se
na funkcionalni ravni razlikuje – Člena 2 in 5(2) Sklepa
Sveta 1999/468/ES – Člen 4 poslovnika odbora za carinski
zakonik – Pogoji za uporabo člena 239 carinskega zakonika –
Neobstoj očitne malomarnosti)10Zadeva C-400/06: Sodba Sodišča (šesti senat) z
dne 13. septembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe
Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Codirex
Expeditie BV proti Staatssecretaris van Financiën (Skupna
carinska tarifa – Kombinirana nomenklatura
Tarifna uvrstitevTarifna podštevilka
0202 30 50 – Kosi mesa, zamrznjenega in brez kosti, iz
sprednje četrti goveda
)16
  • L294 (zakonodaja) – 13.11.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1320/2007 z dne 12. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
  • L295 (zakonodaja) – 14.11.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1327/2007 z dne 13. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Skupno stališče Sveta 2007/734/SZVP z dne 13. novembra
2007 o omejevalnih ukrepih proti Uzbekistanu34
  • C271 (informacije iin objave) – 14.11.2007
Obvestilo Komisije v zvezi z začetkom uporabe protokolov o
pravilih glede porekla, ki določajo diagonalno kumulacijo med
Skupnostjo, Alžirijo, Egiptom, Ferskimi otoki, Islandijo,
Izraelom, Jordanijo, Libanonom, Marokom, Norveško, Švico
(vključno z Lihtenštajnom), Sirijo, Tunizijo, Turčijo ter
Zahodnim bregom in Gazo9
  • L296 (zakonodaja) – 15.11.2007
Uredba Sveta (ES) št. 1331/2007 z dne 13. novembra 2007
o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz
diciandiamida s poreklom iz Ljudske republike Kitajske1Uredba Komisije (ES) št. 1332/2007 z dne 14. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave18Odločba Komisije z dne 9. novembra 2007 o spremembi Priloge II
k Odločbi Sveta 79/542/EGS o seznamu tretjih držav ali delov
teh držav, iz katerih je odobren uvoz nekaterih vrst svežega mesa
v Skupnost
(notificirano pod dokumentarno številko
C(2007) 5365) (1)29
  • L297 (zakonodaja) – 15.11.2007
Sklepa št. 2/2007 Pridružitvenega sveta EU-Alžirija z
dne 16. oktober 2007 o spremembi Protokola 6 o opredelitvi
„izdelkov s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja
k Evro-mediteranskemu sporazumu1Protokol 6 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“
in načinih upravnega sodelovanja3

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih