TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L298 do L301
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L298 (zakonodaja) – 16.11.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1335/2007 z dne 15. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1337/2007 z dne 15. novembra
2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 992/95 glede
tarifnih kvot Skupnosti za nekatere ribiške proizvode s
poreklom z Norveške6Uredba Komisije (ES) št. 1338/2007 z dne 15. novembra
2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 glede
tarifnih kvot Skupnosti za pomaranče s poreklom iz Egipta in za
predelane kmetijske proizvode s poreklom iz Izraela11Uredba Komisije (ES) št. 1339/2007 z dne 15. novembra
2007 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 16. novembra 200714Uredba Komisije (ES) št. 1340/2007 z dne 15. novembra
2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne
proizvode
, izvožene kot
blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi17Uredba Komisije (ES) št. 1341/2007 z dne 15. novembra
2007 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega
mesa in jajc ter za jajčni albumin
in o spremembah Uredbe (ES)
št. 1484/9520Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2007 z dne 18.
septembra 2007 o spremembi in posodobitvi Uredbe (ES) št.
1334/2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza
blaga in tehnologije z dvojno rabo
(UL
L 278, 22.10.2007
)23
  • C275 (informacije in objave) – 16.11.2007
Sporočilo Komisije o določitvi
količine nekaterih proizvodov v sektorju mleka in mlečnih
proizvodov
na razpolago v prvi polovici leta 2008 v okviru
nekaterih kvot, ki jih je odprla Skupnost6Obvestilo dobaviteljem Skupnosti,
ki uvažajo kmetijske in industrijske izdelke s poreklom iz
držav AKP
v okviru trgovinskih ukrepov iz Priloge V k
Sporazumu o partnerstvu AKP-ES, znanem kot Sporazum iz Cotonouja12
  • L300 (zakonodaja) – 17.11.2007
Uredba Sveta (ES) št.
1342/2007 z dne 22. oktobra 2007 o upravljanju nekaterih omejitev
za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije1Uredba Komisije (ES) št.
1344/2007 z dne 16. novembra 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave25Uredba Komisije (ES) št.
1345/2007 z dne 15. novembra 2007 o uvrstitvi določenega blaga
v kombinirano nomenklaturo27Sklep Sveta z dne 22. oktobra 2007
o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko
federacijo o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki51Sporazum med Evropsko skupnostjo
in Rusko federacijo o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki52Odločba Sveta z dne 13. novembra
2007 o dovoljenju Kraljevini Nizozemski, da uporabi ukrep,
ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu
davka na dodano vrednost71
  • C276 (informacije in objave) – 17.11.2007
Pojasnjevalne opombe h kombinirani nomenklaturi Evropskih
skupnosti5
  • L301 (zakonodaja) – 20.11.2007
Uredba Komisije (ES) št.
1349/2007 z dne 19. novembra 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih