TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L005, L006 in L007


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L005 (zakonodaja) – 11.1.2007
Uredba Komisije (ES) št.
10/2007 z dne 9. januarja 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
11/2007 z dne 9. januarja 2007 o izdaji izvoznih dovoljenj
sistema B za sadje in zelenjavo
(jabolka)3Popravek Uredbe Komisije (ES) št.
7/2007 z dne 8. januarja 2007 o spremembah izvoznih nadomestil
v sektorju mleka in mlečnih proizvodov
(UL
L 4, 9.1.2007
)4
  • L006 (zakonodaja) – 11.1.2007
Uredba Komisije (ES) št. 12/2007 z dne 10. januarja 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 13/2007 z dne 10. januarja 2007
o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj,
za katera je bilo zaprošeno od 1. do 5. januarja 2007, za
proizvode iz sladkorja
v okviru tarifnih kvot in
preferencialnih sporazumov3Uredba Komisije (ES) št. 15/2007 z dne 10. januarja 2007
o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za zahtevke za
izdajo uvoznih dovoljenj, vložene od 1. do 8. januarja 2007
v okviru tarifne kvote Skupnosti, odprte z Uredbo (ES) št.
969/2006 za koruzo8Uredba Komisije (ES) št. 16/2007 z dne 10. januarja 2007
o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno
goveje meso visoke kvalitete9
  • L007 (zakonodaja) – 12.1.2007
Uredba Komisije (ES) št. 17/2007 z dne 11. januarja 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 18/2007 z dne 11. januarja 2007
o spremembi stopenj nadomestil za nekatere mlečne izdelke,
izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi3Uredba Komisije (ES) št. 19/2007 z dne 11. januarja 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
, ki se izvaža brez nadaljnje predelave5Uredba Komisije (ES) št. 20/2007 z dne 11. januarja 2007
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 958/20067Uredba Komisije (ES) št. 21/2007 z dne 11. januarja 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke8Uredba Komisije (ES) št. 22/2007 z dne 11. januarja 2007
o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v
okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/200412Uredba Komisije (ES) št. 23/2007 z dne 11. januarja 2007
o določitvi koeficienta dodelitve za zahtevke za uvozna
dovoljenja
, predložene od 1. do 8. januarja 2007 v okviru
tarifne kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 955/2005, za riž
s poreklom iz Egipta14
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih