TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L010, L011, C010 in C011 iz 17.1.200

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49


  • L010 (zakonodaja) – 14.01.2006


Uredba Komisije (ES) št. 53/2006 z dne 13. januarja 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 60/2006 z dne 13. januarja 2006
o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od
16. januarja 2006


11


Uredba Komisije (ES) št. 61/2006 z dne 13. januarja 2006
o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v četrtletju od 1.
marca do 31. maja 2006


14  • C010 (informacije in objave) –
    14.01.2006


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. novembra 2005 v
zadevi C-293/02 (predlog za sprejem predhodne odločbe Royal Court
of Jersey): Jersey Produce Marketing Organisation Ltd proti States
of Jersey in drugi (Ureditev izvoza krompirja iz Jerseyja v
Združeno kraljestvo
— Akt o pristopu iz leta 1972 —
Protokol št. 3 o Kanalskih otokih in otoku Man —
Uredba št. 706/73 — Členi 23, 25 in 29 ES —
Dajatve z enakim učinkom kot carine — Ukrepi z enakim
učinkom kot količinske omejitve)


1  • L011 (zakonodaja) – 17.01.2005


Uredba Komisije (ES) št. 63/2006 z dne 16. januarja 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 67/2006 z dne 16. januarja 2006
o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi


9


Uredba Komisije (ES) št. 69/2006 z dne 16. januarja 2006
o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za nageljne in
vrtnice
z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere
cvetličarske proizvode s poreklom iz Jordanije


13


Uredba Komisije (ES) št. 70/2006 z dne 16. januarja 2006
o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006


15


Uredba Komisije (ES) št. 71/2006 z dne 16. januarja 2006
o spremembi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
, izvožena v nespremenjenem stanju, določenih z Uredbo
(ES) št. 9/2006


17


Uredba Komisije (ES) št. 72/2006 z dne 16. januarja 2006
o spremembah izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere
druge proizvode v nespremenjenem stanju iz sektorja sladkorja, kot
je določeno v Uredbi (ES) št. 2132/2005


19


Odločba Komisije z dne 5. januarja 2006 o spremembi Priloge B k
Direktivi Sveta 88/407/EGS in Priloge II k Odločbi 2004/639/ES
glede določitve uvoznih pogojev za uvoz semena domačega goveda
(notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5840) (1)


21  • C011 (informacije in objave) – 17.01.2006


Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede
uvoza pentaeritritola
s poreklom iz Združenih držav Amerike,
Ljudske republike Kitajske, Rusije, Turčije in Ukrajine


4(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih