TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L017 in L018

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L017 (zakonodaja) – 24.1.2007
Uredba Komisije (ES) št. 50/2007 z dne 23. januarja 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 51/2007 z dne 23. januarja 2007
o izdaji uvoznih dovoljenj za konzervirane gobe v letu 20073Uredba Komisije (ES) št. 52/2007 z dne 23. januarja 2007
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
uvozna dovoljenja, vloženi januarja 2007 za nekatere mlečne
proizvode
v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št.
2535/20015Uredba Komisije (ES) št. 53/2007 z dne 23. januarja 2007
o spremembi Uredbe (ES) št. 1483/2006 glede količin, ki jih
zajema stalni javni razpis za ponovno prodajo žit iz zalog
intervencijskih agencij držav članic na trgu Skupnosti8Sklep Sveta z dne 22. januarja 2007 o sklenitvi Protokola k
Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi
in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko
republiko
na drugi strani o razširitvi določb Sporazuma
o partnerstvu in sodelovanju na dvostransko trgovino s
tekstilom
, ob upoštevanju izteka veljavnosti
dvostranskega sporazuma o tekstilu13Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani o
razširitvi določb Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju na
dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju
izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu14Sklep Sveta z dne 22. januarja 2007 o sklenitvi Protokola k
Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi
in njihovimi državami članicami ter Republiko Kazahstan o
razširitvi določb Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju na
dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju
izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu15Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami ter
Republiko Kazahstan o razširitvi določb Sporazuma o
partnerstvu in sodelovanju na dvostransko trgovino s tekstilom,
ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o
tekstilu16Sklep Sveta z dne 22. januarja 2007 o podpisu in začasni
uporabi dvostranskega sporazuma v obliki izmenjave pisem med
Evropsko skupnostjo in Ukrajino o podaljšanju in spremembi
Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o trgovini s
tekstilnimi izdelki17Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Ukrajino, ki jo zastopa Vlada Ukrajine, o podaljšanju in
spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o trgovini
s tekstilnimi izdelki18
  • L018 (zakonodaja) – 25.1.2007
Uredba Sveta (ES) št. 54/2007 z dne 22. januarja 2007
o spremembi Uredbe (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za
uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav1Uredba Komisije (ES) št. 55/2007 z dne 24. januarja 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne
cene nekaterega sadja in zelenjave6Uredba Komisije (ES) št. 56/2007 z dne 24. januarja 2007
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
izdajo uvoznih dovoljenj, vloženi v prvih petnajstih dneh
januarja 2007 za maslo s poreklom iz Nove Zelandije v
okviru številk kvote 09.4195 in 09.41828
  • C016 (informacije in objave) – 24.1.2007
Menjalni tečaji eura3Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških
ukrepov
(rezana
poliestrska vlakna – Belorusija)5
  • C017 (informacije in objave) – 25.12007
Menjalni tečaji eura25
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih