TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L019 in L020Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L019 (zakonodaja) – 26.1.2007
Uredba Komisije (ES) št. 57/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 58/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
, ki se izvaža brez nadaljnje predelave3Uredba Komisije (ES) št. 59/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge
sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave5Uredba Komisije (ES) št. 60/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz
belega sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega
z Uredbo (ES) št. 958/20067Uredba Komisije (ES) št. 61/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke8Uredba Komisije (ES) št. 62/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v
okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/200412Uredba Komisije (ES) št. 63/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit
in riža14Uredba Komisije (ES) št. 64/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na
osnovi žit17Uredba Komisije (ES) št. 65/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi proizvodnih nadomestil za žita19Uredba Komisije (ES) št. 66/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in
riža, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi20Uredba Komisije (ES) št. 67/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode,
izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi24Uredba Komisije (ES) št. 68/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi
januarja 2007 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz
prašičjega mesa
v okviru mesa v okviru režima,
predvidenega v Uredbi (ES) št. 1233/200627Uredba Komisije (ES) št. 69/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
uvozna dovoljenja, vloženi januarja 2007, v skladu z
režimom, predvidenim v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode
v sektorju prašičjega mesa
za obdobje od 1. januarja do
31. marca 200729Uredba Komisije (ES) št. 70/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi31Uredba Komisije (ES) št. 71/2007 z dne 25. januarja 2007
o določitvi, da se v okviru stalnega javnega razpisa za beli
sladkor
, odprtega z Uredbo (ES) št. 38/2007, ne izbere
nobena ponudba33
  • L020 (zakonodaja) – 27.1.2007
Uredba Komisije (ES) št. 72/2007 z dne 26. januarja 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 78/2007 z dne 26. januarja 2007
o izdaji uvoznih dovoljenj za zahtevke, vložene od 1. do
17. januarja 2007 v okviru tarifne kvote za riž, odprte z
Uredbo (ES) št. 327/9810Uredba Komisije (ES) št. 79/2007 z dne 26. januarja 2007
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, vloženih
od 15. do 19. januarja 2007 v okviru tarifne kvote, odprte z
Uredbo (ES) št. 2021/2006 za riž s poreklom iz držav AKP
in čezmorskih držav ter ozemelj (ČDO)13Sklep Sveta z dne 22. januarja 2007 o načelih, prednostnih
nalogah in pogojih Evropskega partnerstva s Črno goro16
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih