TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L059 do L068Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49


 • L059 (zakonodaja) – 1.3.2006


Uredba Komisije (ES) št. 353/2006 z dne 28. februarja
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


8


Uredba Komisije (ES) št. 354/2006 z dne 28. februarja
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 639/2003 o določitvi
podrobnih pravil v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1254/1999
glede zahtev za odobritev izvoznih nadomestil v zvezi z dobrim
počutjem živega goveda med prevozom


10


-> Uredba Komisije (ES) št. 355/2006 z dne 28.
februarja 2006 o uvedbi začasne protidampinške dajatve
na uvoz nekaterih ameriških hladilnikov s poreklom iz
Republike Koreje


12


Uredba Komisije (ES) št. 358/2006 z dne 28. februarja
2006 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo
od 1. marca 2006


37


Uredba Komisije (ES) št. 359/2006 z dne 28. februarja
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto
2005/2006


40 • C051 (informacije in obvestila) –
  1.3.2006


Obvestilo glede veljavnih protidampinških ukrepov v
zvezi z uvozom nekaterih železnih ali jeklenih vrvi in kablov s
poreklom, med drugim, iz Rusije
v Skupnost: sprememba imena
družbe, katere zaveza je bila sprejeta


2 • L061 (zakonaodaja) – 2.3.2006


Uredba Komisije (ES) št. 361/2006 z dne 1. marca 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 363/2006 z dne 1. marca 2006 o
izdaji izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo
(paradižnik)


9


Uredba Komisije (ES) št. 364/2006 z dne 1. marca 2006 o
določitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste oluščenega
riža
od 2. marca 2006 dalje


10 • C052 (informacije in obvestila) –
  2.3.2006


Popravek k obvestilu o začetku protidampinškega
postopka glede uvoza nekaterih likalnih desk s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in Ukrajine
(UL C 29, 4.2.2006)


24 • L062 (zakonodaja) – 3.3.2006


Uredba Komisije (ES) št. 368/2006 z dne 2. marca 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 369/2006 z dne 2. marca 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode


3


Uredba Komisije (ES) št. 370/2006 z dne 2. marca 2006 o
določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v
okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/2004


11


Uredba Komisije (ES) št. 371/2006 z dne 2. marca 2006 o
nedodelitvi nadomestil za posneto mleko v prahu v okviru
stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 582/2004


13


Uredba Komisije (ES) št. 372/2006 z dne 2. marca 2006 o
določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
melaso
v sektorju sladkorja, v uporabi od 3. marca 2006


14


Uredba Komisije (ES) št. 373/2006 z dne 2. marca 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor
brez nadaljnje predelave


16


Uredba Komisije (ES) št. 374/2006 z dne 2. marca 2006 o
določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v nekatere tretje države za 20. delni razpis, izdan
v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1138/2005


18


Uredba Komisije (ES) št. 375/2006 z dne 2. marca 2006 o
spremembi stopenj nadomestil za nekatere mlečne izdelke,
izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi


19


Uredba Komisije (ES) št. 377/2006 z dne 2. marca 2006 o
določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za sirek v
okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2094/2005


22


Uredba Komisije (ES) št. 378/2006 z dne 2. marca 2006 v
zvezi s ponudbami, prejetimi za uvoz koruze v okviru natečaja,
razpisanega v Uredbi (ES) št. 2093/2005


23


Uredba Komisije (ES) št. 379/2006 z dne 2. marca 2006 v
zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru
razpisa
, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005


24


Uredba Komisije (ES) št. 380/2006 z dne 2. marca 2006 v
zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice, predloženimi
v okviru razpisa
, objavljenega v Uredbi (ES) št.
1059/2005


25 • L063 (zakonodaja) – 4.3.2006


Uredba Komisije (ES) št. 381/2006 z dne 3. marca 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1 • L065 (zakonaodaja) – 7.3.2006


Uredba Komisije (ES) št. 390/2006 z dne 6. marca 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


9


Uredba Komisije (ES) št. 392/2006 z dne 6. marca 2006 o
odprtju in upravljanju avtonomne tarifne kvote za konzervirane
gobe
od 1. aprila 2006


14


Uredba Komisije (ES) št. 393/2006 z dne 6. marca 2006 o
odprtju in upravljanju avtonomne tarifne kvote za česen od
1. aprila 2006


18


Sklep Sveta z dne 27. februarja 2006 o stališču
Skupnosti v Pridružitvenem svetu EU–Čile o spremembah
Priloge I k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in
njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na
drugi strani, zaradi upoštevanja konsolidacije tarifnih
preferncialov, odobrenih Čilu v okviru sheme splošnih
tarifnih preferencialov (STP) Skupnosti


30 • L066 (zakonodaja) – 8.3.2006


Uredba Komisije (ES) št. 395/2006 z dne 7. marca 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 396/2006 z dne 7. marca 2006 o
spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006


3


Uredba Komisije (ES) št. 397/2006 z dne 7. marca 2006 o
spremembi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, izvožena v nespremenjenem stanju
, določenih z Uredbo
(ES) št. 373/2006


5


Sklep Sveta z dne 21. decembra 2005 o sklenitvi Sporazumov v
obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko
Bolgarijo ter Romunijo o vzajemnih preferencialnih trgovinskih
koncesijah za nekatera vina
in o spremembi Uredbe (ES) št.
933/95


21


Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Republiko Bolgarijo o vzajemnih preferencialnih trgovinskih
koncesijah za nekatera vina


24


Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Romunijo o vzajemnih preferencialnih trgovinskih koncesijah za
nekatera vina


30 • L068 (zakoanaodaja) –
  8.3.2006


Uredba Sveta (ES) 365/2006 z dne 27. februarja 2006 o
spremembah Uredbe (ES) št. 1676/2001 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve na uvoz folije iz polietilen
tereftalata s poreklom, med drugim, iz Indije in o zaključku
delnega vmesnega pregleda protisubvencijskih ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz folije iz polietilen tereftalata (PET) s
poreklom iz, med drugim, Indije


1


Uredba Sveta (ES) št. 366/2006 z dne 27. februarja 2006
o spremembi Uredbe (ES) št. 1676/2001 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve na uvoz folije iz polietilen
tereftalata (PET) s poreklom, med drugim, iz Indije


6


Uredba Sveta (ES) št. 367/2006 z dne 27. februarja 2006
o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz folije iz
polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije
po pregledu
zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št.
2026/97


15


Sklep Komisije z dne 13. februarja 2006 o razveljavitvi Sklepa
Komisije 2001/645/ES o sprejetju zavez, ponujenih v zvezi s
protidampinškim postopkom glede uvoza folije iz
polietilen tereftalata s poreklom, med drugim, iz Indije


37 • C040 (informacije in objave) – 17.02.2006


Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških ukrepov


11(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:

Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih