TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L070 do L072

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49


  • L070 (zakonodaja) – 9.3.2006


Uredba Komisije (ES) št. 398/2006 z dne 8. marca 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 399/2006 z dne 7. marca 2006 o
uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za
nekatero pokvarljivo blago


3


Uredba Komisije (ES) št. 400/2006 z dne 8. marca 2006 o
uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo


9


-> Uredba Komisije (ES) št. 402/2006 z dne 8.
marca 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah
za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem
zakoniku Skupnosti (1)


35


Uredba Komisije (ES) št. 403/2006 z dne 8. marca 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso


40


Uredba Komisije (ES) št. 404/2006 z dne 8. marca 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil za prašičje meso


44


Uredba Komisije (ES) št. 405/2006 z dne 8. marca 2006 o
določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa
in jajc ter za jajčni albumin
in o spremembah Uredbe (ES) št.
1484/95


46


Uredba Komisije (ES) št. 406/2006 z dne 8. marca 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso


48  • L071 (zakoanodaja) –
    10.3.2006


Uredba Komisije (ES) št. 407/2006 z dne 9. marca 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 408/2006 z dne 9. marca 2006
spremembi Uredbe (ES) št. 936/97 o odprtju in
upravljanju tarifnih kvot za visokokakovostno sveže, hlajeno in
zamrznjeno goveje meso in za zamrznjeno bizonje meso


3


Uredba Komisije (ES) št. 409/2006 z dne 9. marca 2006 o
spremembi uredb (ES) št. 174/1999, (ES) št. 581/2004
in (ES) št. 582/2004 v zvezi z ravnijo varnosti pri
izvoznih dovoljenjih v sektorju mleka


5


Uredba Komisije (ES) št. 410/2006 z dne 9. marca 2006 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1291/2000 o določitvi skupnih
podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih
dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske
proizvode


7


Uredba Komisije (ES) št. 411/2006 z dne 9. marca 2006 v
zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru
razpisa
, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005


8


Uredba Komisije (ES) št. 412/2006 z dne 9. marca 2006 v
zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice, predloženimi
v okviru razpisa
, objavljenega v Uredbi (ES) št.
1059/2005


9


Uredba Komisije (ES) št. 413/2006 z dne 9. marca 2006 v
zvezi s ponudbami, prejetimi za uvoz koruze v okviru natečaja,
razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/2005


10


Sklep Komisije z dne 2. februarja 2006 o sprejetju v imenu
Evropske skupnosti sprememb prilog k Sporazumu med Evropsko
skupnostjo in Združenimi državami Amerike o sanitarnih ukrepih
za varovanje javnega zdravja in zdravja živali v trgovini z živimi
živalmi in živalskimi proizvodi
(notificirano pod dokumentarno
številko C(2006) 81) (1)


11


Sporazum v obliki izmenjave pisem o sprejetju v imenu Evropske
skupnosti sprememb prilog k Sporazumu med Evropsko skupnostjo
in Združenimi državami Amerike o sanitarnih ukrepih za varovanje
javnega zdravja in zdravja živali v trgovini z živimi živalmi in
živalskimi proizvodi
(1)


12


Odločba Komisije z dne 22. februarja 2006 o posebnih pogojih
za uvoz ribiških proizvodov iz Združenih držav Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 495) (1)


17


Odločba Komisije z dne 22. februarja 2006 o spremembi Odločbe
97/296/ES o določitvi seznama tretjih držav, iz katerih je
dovoljen uvoz ribiških proizvodov za prehrano ljudi, glede
Združenih držav Amerike
(notificirano pod dokumentarno
številko C(2006) 496) (1)


50  • L072 (zakoanaodaja) –
    11.3.2006


Uredba Komisije (ES) št. 414/2006 z dne 10. marca 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


4


Uredba Komisije (ES) št. 419/2006 z dne 10. marca 2006 o
izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno
goveje meso visoke kvalitete


11


Uredba Komisije (ES) št. 420/2006 z dne 10. marca 2006 o
spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006


12  • C060 (informacije in objave) –
    11.3.2006


Sodba sodišča (tretji senat) z dne 12. januarja 2006 v
zadevi C-311/04 (predlog za sprejem predhodne odločbe Gerechtshof
te Amsterdam): Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV proti
Inspecteur van de Belastingdienst — Douanedistrict Rotterdam
(Skupna carinska tarifa — Tarifna številka —
Razvrstitev partij riža
— Dodatna opomba 1(f) poglavja
10 o kombinirani nomenklaturi — Veljavnost — Naknadna
izterjava uvoznih dajatev
— Člen 220(2)(b) Carinskega
zakonika Skupnosti — Razlaga — Dobra vera zavezanca)


7(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:

Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih