TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L070, L073, C070, L075, C071 in C072Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L070 (zakonodaja) – 14.3.2008
Uredba Komisije (ES) št. 224/2008 z dne 13. marca 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 225/2008 z dne 13. marca 2008 o
določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave3Uredba Komisije (ES) št. 226/2008 z dne 13. marca 2008 o
določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/20075Uredba Komisije (ES) št. 227/2008 z dne 13. marca 2008 o
določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 1060/20076
  • L073 (zakonodaja) – 15.3.2008
Uredba Komisije (ES) št. 230/2008 z dne 14. marca 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave3Uredba Komisije (ES) št. 233/2008 z dne 14. marca 2008 o
določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo
od 16. marca 200810
  • C070 (informacije in objave) – 15.3.2008
Mnenje Evropske centralne banke z dne 3. marca 2008 na zahtevo
Sveta Evropske unije o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o statistiki Skupnosti glede zunanje trgovine z državami
nečlanicami
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št.
1172/95 (CON/2008/12)1
  • L075 (zakonodaja) – 18.3.2008
Uredba Sveta (ES) št.
236/2008 z dne 10. marca 2008 o zaključku delnega vmesnega
pregleda v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 384/96 o
protidampinški dajatvi za uvoz amonijevega nitrata s
poreklom iz Rusije1Uredba Sveta (ES) št. 237/2008 z dne 10. marca 2008 o
zaključku delnega vmesnega pregleda v skladu s členom 11(3) Uredbe
(ES) št. 384/96 o protidampinški dajatvi za uvoz
amonijevega nitrata s poreklom, med drugim, iz Ukrajine8Uredba Sveta (ES) št. 238/2008 z dne 10. marca 2008 o
zaključku delnega vmesnega pregleda v skladu s členom 11(3) Uredbe
(ES) št. 384/96 o protidampinški dajatvi za uvoz
raztopin sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije14Uredba Sveta (ES) št. 239/2008 z dne 17. marca 2008 o
uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem
pobiranju začasne dajatve, naložene za uvoz koksa iz premoga v
kosih s premerom nad 80 mm (koks 80+) s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske22Uredba Sveta (ES) št. 240/2008 z dne 17. marca 2008 o
razveljavitvi protidampinške dajatve na uvoz sečnine s
poreklom iz Belorusije, Hrvaške, Libije in Ukrajine
po
pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES)
št. 384/9633Uredba Sveta (ES) št. 241/2008 z dne 17. marca 2008 o
sklenitvi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju
med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau49Uredba Sveta (ES) št. 242/2008 z dne 17. marca 2008 o
sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju
med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Slonokoščeno
obalo na drugi strani51Uredba Sveta (ES) št. 243/2008 z dne 17. marca 2008 o
nekaterih omejevalnih ukrepih za nezakonite oblasti otoka
Anjouan v Islamski zvezni republiki Komori53Uredba Komisije (ES) št. 244/2008 z dne 17. marca 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave60Uredba Komisije (ES) št. 245/2008 z dne 17. marca 2008 o
odstopanju od Uredbe (ES) št. 1249/96 o pravilih za
uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit)
Uredbe Sveta (EGS) št.
1766/9262Uredba Komisije (ES) št. 246/2008 z dne 17. marca 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1043/2005 o izvajanju Uredbe
Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih
nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago
,
ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje višine
teh nadomestil64Sklep Komisije z dne 17. marca 2008 o zaključku
protidampinškega postopka glede uvoza polivinil alkohola
s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajvana
ter
sprostitvi zneskov, zavarovanih z uvedeno začasno protidampinško
dajatvijo66
  • C071 (informacije in objave) – 18.03.2008
Menjalni tečaji eura1Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških
ukrepov


(Etanolamini – ZDA –
protidampinška dajatev)13
  • C072 (informacije in objave) – 18.03.2008
Imena in naslovi upravnih in
strokovnih organov
, ki so jih države članice določile v skladu
s členom IX(1) Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami
in na katere
se nanaša člen 13(1) Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z
dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi1Kraji vnosa in izvoza, ki so
jih države članice določile za trgovino s tretjimi državami v
skladu s členom VIII Konvencije o mednarodni trgovini z
ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

ter na katere se nanaša člen 12 Uredbe Sveta (ES) št.
338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih
in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi52

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih