TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L079 in L080


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L079 (zakonodaja) – 16.3.2006
Uredba Sveta (ES) št. 426/2006 z dne 9. marca 2006 o
spremembi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in
statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi1Uredba Komisije (ES) št. 427/2006 z dne 15. marca 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave2Uredba Komisije (ES) št. 428/2006 z dne 15. marca 2006 o
izdaji izvoznih dovoljenj sistema A3 za sadje in zelenjavo
(paradižnike, pomaranče, limone in jabolka)4Uredba Komisije (ES) št. 431/2006 z dne 15. marca 2006 o
odobritvi postopkov preverjanja skladnosti s standardi trženja
za sveže sadje in zelenjavo
, ki se uporabljajo v Keniji pred
uvozom v Skupnost9Uredba Komisije (ES) št. 433/2006 z dne 15. marca 2006 o
spremembi Uredbe (EGS) št. 1538/91 v zvezi z referenčnimi
laboratoriji za spremljanje vsebnosti vode v perutninskem mesu16Uredba Komisije (ES) št. 435/2006 z dne 15. marca 2006 o
določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 16.
marca 200622
  • Popravki:
Popravek k Uredbi Sveta (ES) št. 1236/2005 z dne 27.
junija 2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko
uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo
okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje

(UL
L 200, 30.7.2005
)32
  • L080 (zakonodaja) – 17.03.2006
Uredba Komisije (ES) št. 436/2006 z dne 16. marca 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 437/2006 z dne 16. marca 2006 o
uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo3Uredba Komisije (ES) št. 439/2006 z dne 16. marca 2006 o
uvedbi protidampinške dajatve na uvoz semiš usnja
s poreklom iz Ljudske republike Kitajske7Uredba Komisije (ES) št. 441/2006 z dne 16. marca 2006 o
spremembi stopenj nadomestil za nekatere mlečne izdelke,
izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi25Uredba Komisije (ES) št. 442/2006 z dne 16. marca 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode27Uredba Komisije (ES) št. 443/2006 z dne 16. marca 2006 o
določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v
okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/200435Uredba Komisije (ES) št. 444/2006 z dne 16. marca 2006 o
nedodelitvi nadomestil za posneto mleko v prahu v okviru
stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 582/200437Uredba Komisije (ES) št. 445/2006 z dne 16. marca 2006 o
določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
melaso
v sektorju sladkorja, v uporabi od 17. marca 200638Uredba Komisije (ES) št. 446/2006 z dne 16. marca 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor
brez nadaljnje predelave40Uredba Komisije (ES) št. 447/2006 z dne 16. marca 2006 o
določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v nekatere tretje države za 21. delni razpis, izdan
v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1138/200542Uredba Komisije (ES) št. 448/2006 z dne 16. marca 2006 v
zvezi s ponudbami, prejetimi za uvoz koruze v okviru
natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/200543Uredba Komisije (ES) št. 449/2006 z dne 16. marca 2006 v
zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru
razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/200544Uredba Komisije (ES) št. 450/2006 z dne 16. marca 2006 v
zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
1059/200545
(1) Besedilo velja za EGP


Povezave:


Uradni
list Evropske unije
:

Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih