TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L081 in C074Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L081 (zakonodaja) – 20.3.2008
Uredba Sveta (ES) št. 261/2008 z dne 17. marca 2008 o
uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz
nekaterih kompresorjev s poreklom iz Ljudske republike Kitajske1Uredba Komisije (ES) št. 262/2008 z dne 19. marca 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave21Uredba Komisije (ES) št. 263/2008 z dne 19. marca 2008 o
nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo, v okviru
stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/200423Uredba Komisije (ES) št. 264/2008 z dne 19. marca 2008 o
določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso24Uredba Komisije (ES) št. 265/2008 z dne 19. marca 2008 o
določitvi izvoznih nadomestil za jajca26Uredba Komisije (ES) št. 266/2008 z dne 19. marca 2008 o
določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake,
izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi28Uredba Komisije (ES) št. 267/2008 z dne 19. marca 2008 o
določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa
in jajc ter za jajčni albumin
in o spremembah Uredbe (ES) št.
1484/9530Uredba Komisije (ES) št. 268/2008 z dne 19. marca 2008 o
določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode,
izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi32Uredba Komisije (ES) št. 270/2008 z dne 19. marca 2008 o
izdaji izvoznih dovoljenj v vinskem sektorju37Odločba Komisije z dne 18. marca 2008 o odobritvi izvzetja od
razširitve protidampinške dajatve, uvedene z
Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93, nazadnje ohranjene in
spremenjene z Uredbo (ES) št. 1095/2005, na nekatere
dele koles nekaterim strankam ter o preklicu opustitve plačila
protidampinške dajatve
, razširjene na nekatere
dele koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki je
bila odobrena nekaterim strankam v skladu z Uredbo Komisije (ES)
št. 88/97 (notificirano pod dokumentarno številko
C(2008) 1044)73
  • C074 (informacije in objave) – 20.3.2008
Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda
protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz
nekaterih ulitkov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske66

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih