TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L084, L086, L087 in L088Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L084 (zakonodaja) – 23.3.2006
Uredba Komisije (ES) št. 469/2006 z dne 22. marca 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 471/2006 z dne 22. marca 2006 o
odstopanju v letu 2006 od Uredbe (ES) št. 1445/95 glede
datumov izdaje izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso4Uredba Komisije (ES) št. 472/2006 z dne 22. marca 2006 o
odstopanju od Uredbe (ES) št. 1518/2003 glede datumov
izdaje izvoznih dovoljenj v sektorju prašičjega mesa
za leto 20066Uredba Komisije (ES) št. 475/2006 z dne 22. marca 2006 o
izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru nekaterih
tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov29Uredba Komisije (ES) št. 476/2006 z dne 21. marca 2006 o
uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za
nekatero pokvarljivo blago31
  • L086 (zakonodaja) – 24.3.2006
Uredba Komisije (ES) št. 477/2006 z dne 23. marca 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 480/2006 z dne 23. marca 2006 o
določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in
riža
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi8Uredba Komisije (ES) št. 481/2006 z dne 23. marca 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit in
riža12Uredba Komisije (ES) št. 482/2006 z dne 23. marca 2006 o
določitvi proizvodnih nadomestil za žita15Uredba Komisije (ES) št. 483/2006 z dne 23. marca 2006 o
izdaji izvoznih dovoljenj v vinskem sektorju16Uredba Komisije (ES) št. 484/2006 z dne 23. marca 2006 v
zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru
razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/200517Uredba Komisije (ES) št. 485/2006 z dne 23. marca 2006 v
zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
1059/200518
  • L087 (zakonodaja) – 24.3.2006
Sklep Sveta z dne 20. decembra 2005 o sklenitvi Sporazuma
med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o trgovini
z vinom1Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami
Amerike o trgovini z vinom2Informacija o začetku veljavnosti Sklepa Sveta 2005/798/ES o
sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko
skupnostjo in Združenimi državami Amerike o vprašanjih,
povezanih s trgovino z vinom75Informacija o začetku veljavnosti Sklepa Sveta 2006/232/ES o
sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami
Amerike o trgovini z vinom75
  • L088 (zakonodaja) – 25.3.2006
Uredba Sveta (ES) št. 486/2006 z dne 20. marca 2006 o
izvajanju Sporazuma o dajatev prosti obravnavi integriranih vezij
z več čipi (MCP) s spremembo Priloge I k Uredbi (EGS) št.
2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski
tarifi1Uredba Komisije (ES) št. 487/2006 z dne 24. marca 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave3Odločba Komisije z dne 24. marca 2006 o nekaterih ukrepih
zaščite v zvezi z nekaterimi proizvodi živalskega
izvora, razen ribiških proizvodov, s poreklom z
Madagaskarja
(notificirano pod dokumentarno številko
C(2006) 888) (1)63
  • C073 (informacije in objave) – 25.3.2006
Obvestilo v skladu s členom 12 § 5a) Uredbe Sveta (EGS)
št. 2913/92, z dne 12. oktobra 1992, v zvezi z
informacijami carinskih organov držav članic glede uvrščanja
blaga v carinsko nomenklaturo12
  • C074 (informacije in objave) – 25.3.2006
Zadeva T-364/03: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 26.
januarja 2006 — Medici Grimm/Svet (Damping — Uvoz
usnjenih ročnih torb iz Ljudske republike Kitajske —
Sprememba uredbe o dokončni protidampinški dajatvi —
Prepoved povratnega učinka — Razveljavitev Sodišča
prve stopnje
— Odškodninska tožba —
Zadostno izražena kršitev)17
(1) Besedilo velja za EGP


Povezave:


Uradni
list Evropske unije
:

Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih