TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L089, L091 in L092
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L089 (zakonodaja) – 28.3.2006
Uredba Komisije (ES) št. 490/2006 z dne 27. marca 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 494/2006 z dne 27. marca 2006 o
spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/200620Uredba Komisije (ES) št. 495/2006 z dne 27. marca 2006 o
določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi
marca 2006 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz
sektorjev jajc in perutninskega mesa
v skladu z uredbama (ES)
št. 593/2004 in (ES) št. 1251/9622Uredba Komisije (ES) št. 496/2006 z dne 27. marca 2006 o
določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi
marca 2006 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz
perutninskega mesa
v okviru režima, predvidenega v Uredbi
Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in upravljanju nekaterih
tarifnih kvot Skupnosti za proizvode iz perutninskega mesa in
nekatere druge kmetijske proizvode24Uredba Komisije (ES) št. 497/2006 z dne 27. marca 2006 o
določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi
marca 2006 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz
perutninskega mesa
v okviru mesa v okviru režima, predvidenega
v Uredbi Sveta (ES) št. 2497/9626Sklep Sveta z dne 27. februarja 2006 o sklenitvi Protokola k
Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami
članicami
na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi o
prostem pretoku oseb o sodelovanju Češke republike,
Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike
Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske,
Republike Slovenije in Slovaške republike kot pogodbenic
Sporazuma zaradi njihovega pristopa k Evropski uniji v imenu
Evropske skupnosti in njenih držav članic28Protokol k sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi
državami članicami na eni strani ter Švicarsko
konfederacijo na drugi
o prostem pretoku oseb o sodelovanju
Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper,
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike
Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške
republike kot pogodbenic sporazuma zaradi njihovega pristopa k
Evropski uniji30Informacija o začetku veljavnosti Protokola k Sporazumu med
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani
ter Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb

o sodelovanju Češke republike, Republike Estonije,
Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike
Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije
in Slovaške republike kot pogodbenic Sporazuma zaradi
njihovega pristopa k Evropski uniji45
  • C075 (informacije in objave) – 28.3.2006
-> Obvestilo o začetku protidampinškega postopka
glede uvoza nekaterih vrst pripravljene ali konzervirane sladke
koruze v zrnju s poreklom iz Tajske6
  • L091 (zakonodaja) – 29.03.2006
Uredba Komisije (ES) št. 498/2006 z dne 28. marca 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 499/2006 z dne 28. marca 2006 o
začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim
ukrepom
, uvedenim z Uredbo Sveta (ES) št. 769/2002 o
uvozu kumarina s poreklom iz Ljudske republike Kitajske,
pri uvozu kumarina, poslanega iz Indonezije in Malezije, ne
glede na to, ali je njegovo poreklo deklarirano v Indoneziji in
Maleziji ali ne, in o registraciji takšnega uvoza3Uredba Komisije (ES) št. 500/2006 z dne 28. marca 2006 o
spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/20066Uredba Komisije (ES) št. 501/2006 z dne 28. marca 2006 o
spremembi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
, izvožena v nespremenjenem stanju, določenih z Uredbo
(ES) št. 446/20068Uredba Komisije (ES) št. 502/2006 z dne 28. marca 2006 o
novi dodelitvi uvoznih pravic v skladu z Uredbo (ES) št.
1081/2002 za bike, krave in telice, ki niso namenjeni za zakol,
nekaterih alpskih in gorskih pasem10
  • C076 (informacije in objave) – 29.3.2006
Začetek veljavnosti Sklepa št. 1/2005 Pridružitvenega
sveta EU-Maroko
z dne 4. avgusta 2005 o odstopanju od
Protokola 4 Evro-mediteranskega sporazuma
o pridružitvi med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani, ter Kraljevino Maroko na drugi strani, glede opredelitve
izdelkov s poreklom in načinov upravnega sodelovanja (UL
L 206, 9.8.2005, str.8.
)1
  • L092 (zakonodaja) – 30.3.2006
Uredba Komisije (ES) št. 503/2006 z dne 29. marca 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 508/2006 z dne 29. marca 2006 o
spremembi Uredbe (ES) št. 174/1999 glede izvoznih
dovoljenj za mleko v prahu, ki se izvaža v Dominikansko republiko10
(1) Besedilo velja za EGP


Povezave:


Uradni
list Evropske unije
:

Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih