TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L093 in C078 iz 31.3.2006


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L093 (zakonodaja) – 31.3.2006
Uredba Sveta (ES) št. 511/2006 z dne 27. marca 2006 o
spremembah Uredbe (ES) št. 1531/2002 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve na uvoz barvnih televizijskih
sprejemnikov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske26Uredba Komisije (ES) št. 512/2006 z dne 30. marca 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave28Uredba Komisije (ES) št. 513/2006 z dne 30. marca 2006 o
sprejetju začasnih določb za izdajo uvoznih dovoljenj, za katera
bodo vloženi zahtevki v skladu z Uredbo (ES) št. 565/2002 o
določitvi postopka za upravljanje tarifnih kvot in uvedbi
sistema potrdil o poreklu za česen
, uvožen iz tretjih držav30Uredba Komisije (ES) št. 516/2006 z dne 30. marca 2006 o
določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
melaso
v sektorju sladkorja, v uporabi od 31. marca 200634Uredba Komisije (ES) št. 517/2006 z dne 30. marca 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor
brez nadaljnje predelave36Uredba Komisije (ES) št. 518/2006 z dne 30. marca 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge
sladkorne proizvode, izvožene v naravnem stanju38Uredba Komisije (ES) št. 519/2006 z dne 30. marca 2006 o
določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v nekatere tretje države za 22. delni razpis, izdan
v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1138/200541Uredba Komisije (ES) št. 520/2006 z dne 30. marca 2006 o
določitvi proizvodnega nadomestila za beli sladkor, ki se
uporablja v kemični industriji za obdobje od 1. do 30. aprila 200642Uredba Komisije (ES) št. 521/2006 z dne 30. marca 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na
osnovi žit43Uredba Komisije (ES) št. 522/2006 z dne 30. marca 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke45Uredba Komisije (ES) št. 523/2006 z dne 30. marca 2006 o
določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v
okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/200450Uredba Komisije (ES) št. 524/2006 z dne 30. marca 2006 o
določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode,
izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi52Uredba Komisije (ES) št. 525/2006 z dne 30. marca 2006 o
določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja
sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi55Uredba Komisije (ES) št. 526/2006 z dne 30. marca 2006 o
določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto mleko v
prahu
v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi (ES) št.
582/200457Uredba Komisije (ES) št. 527/2006 z dne 30. marca 2006 o
spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/200658Uredba Komisije (ES) št. 528/2006 z dne 30. marca 2006 o
določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v
okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/200560Uredba Komisije (ES) št. 529/2006 z dne 30. marca 2006 v
zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru
razpisa
, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/200561Uredba Komisije (ES) št. 530/2006 z dne 30. marca 2006 v
zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
1059/200562Sklep Komisije z dne 6. marca 2006 o razveljavitvi Sklepa
Komisije 2002/683/ES o sprejetju zaveze, ponujene v zvezi s
protidampinškim postopkom glede uvoza barvnih
televizijskih sprejemnikov s poreklom, med drugim, iz Ljudske
republike Kitajske63Odločba Komisije z dne 27. marca 2006 o spremembi Priloge II k
Odločbi Sveta 79/542/EGS v zvezi z regionalizacijo za Argentino in
obrazci spričeval za uvoz svežega govejega mesa iz Brazilije
(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 896) (1)65
  • Popravki
Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 2152/2005 z dne 23.
decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 327/98 o odprtju
in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža
in lomljenega riža
ter tudi Uredbe (ES) št. 1549/2004 o
odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 v delu, ki se
nanaša na uvozni režim za riž, in o določitvi posebnih
prehodnih pravil za uvoz riža basmati (UL L 342, 24.12.2005)79
  • C078 (informacije in objave)
Obvestilo glede veljavnih protidampinških ukrepov v
zvezi z uvozom nekaterih gumbov iz nerjavnega jekla
s poreklom
med drugim iz Tajske v Skupnost: sprememba imena družbe, za katero
velja in dividualna stopnja protidampinške dajatve23Obvestilo o začetku ponovne preiskave v skladu s členom 12
Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 o protidampinških
ukrepih na uvoz ročnih vozičkov za premeščanje palet
in
njihovih osnovnih delov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske24
(1) Besedilo velja za EGP


Povezave:


Uradni
list Evropske unije
:

Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih