TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L102, L103 in C087


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L102 (zakonodaja) – 17.4.2007
Uredba Komisije (ES) št. 417/2007 z dne 18. aprila 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 418/2007 z dne 18. aprila 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso3Uredba Komisije (ES) št. 419/2007 z dne 18. aprila 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za jajca7Uredba Komisije (ES) št. 420/2007 z dne 18. aprila 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso9Uredba Komisije (ES) št. 421/2007 z dne 18. aprila 2007
o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za zahtevke za
izdajo uvoznih dovoljenj, vložene od 9. aprila 2007 do 16.
aprila 2007, za podkvoto II v okviru tarifne kvote Skupnosti,
odprte z Uredbo (ES) št. 2375/2002 za navadno pšenico,
ki ni visoke kakovosti11Uredba Komisije (ES) št. 422/2007 z dne 18. aprila 2007
o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa
in jajc ter za jajčni albumin
in o spremembah Uredbe (ES) št.
1484/9512
  • L103 (zakonodaja) – 20.4.2007
Uredba Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o
omejevalnih ukrepih proti Iranu1Uredba Komisije (ES) št. 424/2007 z dne 19. aprila 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave24Uredba Komisije (ES) št. 425/2007 z dne 19. aprila 2007
o izvajanju Uredbe (ES) št. 1365/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh26Uredba Komisije (ES) št. 426/2007 z dne 19. aprila 2007
o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za zahtevke za
izdajo uvoznih dovoljenj, vložene od 17. aprila 2007 v
okviru tarifne kvote Skupnosti, odprte z Uredbo (ES) št.
2402/96 za škrob iz manioke s poreklom iz Tajske40Uredba Komisije (ES) št. 427/2007 z dne 19. aprila 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
, ki se izvaža brez nadaljnje predelave41Uredba Komisije (ES) št. 428/2007 z dne 19. aprila 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge
sladkorne proizvode
, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave43Uredba Komisije (ES) št. 429/2007 z dne 19. aprila 2007
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa
, določenega z
Uredbo (ES) št. 958/200645Uredba Komisije (ES) št. 430/2007 z dne 19. aprila 2007
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 38/200746Uredba Komisije (ES) št. 431/2007 z dne 19. aprila 2007
o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi47
  • C087 (informacije in objave) – 20.4.2007
Seznam pooblaščenih
uradnih agencij in laboratorijev, ki so v tretjih državah
pristojni za izdajo kompletne dokumentacije, ki spremlja uvoz vina
v Skupnost
(Člen 29 Uredbe Komisije (ES) št. 883/2001)1
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih