TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L104, L106 in C088 in C089

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L104 (zakonodaja) – 21.4.2007
Uredba Komisije (ES) št. 432/2007 z dne 20. aprila 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 433/2007 z dne 20. aprila 2007
o določitvi pogojev za dodeljevanje posebnih izvoznih
nadomestil za goveje in telečje meso
(Kodificirana različica)3Uredba Komisije (ES) št. 435/2007 z dne 20. aprila 2007
o spremembi Uredbe (ES) št. 1010/2006 o nekaterih izrednih
ukrepih za podporo trgu z jajci in perutnino v nekaterih državah
članicah13Uredba Komisije (ES) št. 436/2007 z dne 20. aprila 2007
o dokazilu o opravljenih uvoznih carinskih formalnostih za uvoz
sladkorja v tretje države
, kakor je določeno v členu 16 Uredbe
(ES) št. 800/199914Uredba Komisije (ES) št. 438/2007 z dne 20. aprila 2007
o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo


(Pripravek
v obliki želatinastih kapsul – 2106 90 92
)18Uredba Komisije (ES) št. 440/2007 z dne 20. aprila 2007
o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v podobdobju od 1.
junija do 31. avgusta 200726
  • L106 (zakonodaja) – 24.4.2007
Uredba Sveta (ES) št. 442/2007 z dne 19. aprila 2007 o
uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz
amonijevega nitrata s poreklom
iz Ukrajine po pregledu zaradi
izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št.
384/961Uredba Komisije (ES) št. 443/2007 z dne 23. aprila 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave20Uredba Komisije (ES) št. 446/2007 z dne 23. aprila 2007
o spremembi Uredbe (ES) št. 2273/2002 o določitvi podrobnih
pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 glede
ugotavljanja cen nekaterih govejih živali na reprezentativnih
trgih Skupnosti30Uredba Komisije (ES) št. 447/2007 z dne 23. aprila 2007
o spremembi Uredbe (ES) št. 1043/2005 o izvajanju Uredbe
Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih
nadomestil za nekatere kmetijske proizvode
, izvožene kot
blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje
višine teh nadomestil31
  • C088 (informacije in objave) – 21.4.2007
Objava vloge na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št.
510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za
kmetijske proizvode in živila1Objava vloge v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št.
510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla
za kmetijske proizvode in živila7Objava vloge na podlagi člena 6(2) Uredbe (ES) št.
510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla
za kmetijske proizvode in živila10Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz gojenega lososa s poreklom
iz Norveške26
  • C089 (informacije in objave) – 24.4.2007
Priporočilo Pridružitvenega sveta št. 1/2007 EU-Libanon
z dne 19. januarja 2007 o izvajanju akcijskega načrta
EU-Libanon1Objava vloge na podlagi člena 6(2) Uredbe (ES) št.
510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla
za kmetijske proizvode in živila23Objava vloge za spremembo na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in
označb porekla za kmetijske proizvode in živila26
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih