TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L109 in L110







































































































Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50








  • L109 (zakonodaja) – 26.4.2007




Uredba Sveta (ES) št. 451/2007 z dne 23. aprila 2007 o
zaključku delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo pri uvozu ročnih vozičkov za
premeščanje palet in njihovih osnovnih delov s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske



8



Uredba Sveta (ES) št. 452/2007 z dne 23. aprila 2007 o
uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem
pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz likalnih desk s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Ukrajine



12



Uredba Komisije (ES) št. 454/2007 z dne 25. aprila 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave



28



Uredba Komisije (ES) št. 455/2007 z dne 25. aprila 2007
o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo


(Pripravki,
ki vsebujejo snovi z insekticidnim in akaricidnim delovanjem proti
parazitom, kot so bolhe, klopi in uši, je namenjen zunanji
uporabi pri hišnih ljubljenčkih -psi in mačke – KN
3808 91 90)



30



Uredba Komisije (ES) št. 456/2007 z dne 25. aprila 2007
o dodelitvi izvoznih dovoljenj za nekatere mlečne proizvode za
izvoz v Dominikansko republiko
v okviru kvote iz člena 29
Uredbe (ES) št. 1282/2006



32



Sklep Sveta z dne 19. marca 2007 o spremembi Sklepa 2001/822/ES
o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti



33



Odločba Sveta z dne 16. aprila 2007 o dovoljenju Združenemu
kraljestvu
, da uvede posebni ukrep z odstopanjem od
člena 193 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka
na dodano vrednost



42




  • L110 (zakonodaja) – 27.4.2007




Uredba Komisije (ES) št. 459/2007 z dne 26. aprila 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave



1



Uredba Komisije (ES) št. 460/2007 z dne 26. aprila 2007
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode,
izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi



3



Uredba Komisije (ES) št. 461/2007 z dne 26. aprila 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke



6



Uredba Komisije (ES) št. 462/2007 z dne 26. aprila 2007
o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo, v okviru
stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004



10



Uredba Komisije (ES) št. 463/2007 z dne 26. aprila 2007
o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007



11



Uredba Komisije (ES) št. 464/2007 z dne 26. aprila 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave



13



Uredba Komisije (ES) št. 465/2007 z dne 26. aprila 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge
sladkorne proizvode
, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave



15



Uredba Komisije (ES) št. 466/2007 z dne 26. aprila 2007
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 958/2006



17



Uredba Komisije (ES) št. 467/2007 z dne 26. aprila 2007
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 38/2007



18



Uredba Komisije (ES) št. 468/2007 z dne 26. aprila 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na
osnovi žit



19



Uredba Komisije (ES) št. 469/2007 z dne 26. aprila 2007
o določitvi proizvodnih nadomestil za žita



21



Uredba Komisije (ES) št. 470/2007 z dne 26. aprila 2007
o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot,
odprtih z Uredbo (ES) št. 327/98 za podobdobje april 2007



22



Uredba Komisije (ES) št. 471/2007 z dne 26. aprila 2007
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi



25



Sklep Sveta z dne 22. marca 2007 o podpisu in začasni
uporabi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju (SPS)
med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni
strani ter Ukrajino
na drugi strani zaradi pristopa Republike
Bolgarije in Romunije k SPS



27



Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju (SPS) med
Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani
ter Ukrajino na drugi strani zaradi pristopa Republike Bolgarije
in Romunije k SPS



29








(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije



Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukaj







Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih