TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L114, L115, C094, C095 in C098
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L114 (zakonodaja) – 1.5.2007
Uredba Komisije (ES) št. 484/2007 z dne 30. aprila 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 485/2007 z dne 30. aprila 2007
o določitvi zneska kompenzacijske pomoči za banane, pridelane in
tržene v Skupnosti leta 20063Uredba Komisije (ES) št. 486/2007 z dne 30. aprila 2007
o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 1. maja 20075Uredba Komisije (ES) št. 487/2007 z dne 30. aprila 2007
o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih
za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega
režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot8Uredba Komisije (ES) št. 488/2007 z dne 30. aprila 2007
o popravku danske, finske in švedske različice Uredbe (ES)
št. 327/98 o odprtju in zagotovitvi upravljanja
nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža13
  • L115 (zakonodaja) – 3.5.2007
Uredba Komisije (ES) št. 489/2007 z dne 2. maja 2007 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
  • C094 (informacije in objave) – 28.4.2007
Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o Predlogu
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta
(ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi
držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi
zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske
zakonodaje (COM(2006) 866 konč.)3
  • C095 (informacije in obajve) – 28.4.2007
Združeni zadevi C-447/05 in C-448/05: Sodba Sodišča
(četrti senat) z dne 8. marca 2007 (predlog za sprejetje predhodne
odločbe Cour dappel de Paris — Francija) — Thomson
Multimedia Sales Europe (C-447/05), Vestel France (C-448/05) proti
Administration des douanes et droits indirects (Carinski zakonik
Skupnosti — Izvedbeni predpisi — Uredba (EGS) št.
2454/93 — Priloga 11 — Nepreferencialno poreklo
blaga — Televizijski sprejemniki — Pojem bistvene
predelave ali obdelave
— Merilo povečanja vrednosti —
Veljavnost)


(Predmet: Predlog za sprejetje
predhodne odločbe — Cour dappel de Paris — Veljavnost
priloge 11 k Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2.
julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št.
2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, str. 1) —
Merila za določitev nepreferencialnega porekla blaga —
Televizor, proizveden na Poljskem, katerega katodna cev, ki
predstavlja 42,43 % vrednosti aparata, izvira iz Koreje


Izrek: Z obravnavo predloženih vprašanj ni bil
ugotovljen noben dejavnik, ki bi lahko vplival na veljavnost
spornih določb iz stolpca 3, tarifna številka 8528
kombinirane nomenklature iz Priloge 11 k Uredbi Komisije (EGS) št.
2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta
(EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti
.)11Zadeva C-44/06: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 8.
marca 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht
des Landes Brandenburg — Nemčija) — Gerlach und Co.
mbH proti Hauptzollamt Frankfurt na Odri (Carinska unija —
Skupnostni tranzitDokazilo o pravilnosti
tranzitne operacije ali o kraju kršitve
— Rok
treh mesecev — Dodelitev roka po sprejetju odločbe o
izterjavi uvoznih dajatev
)11
  • C098 (informacije in objave) – 1.5.2007
Menjalni tečaji eura1
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih