TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L118 , L119, C103, C104 in C105
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L118 (zakonodaja) – 8.5.2007
Uredba Komisije (ES) št. 499/2007 z dne 7. maja 2007 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Sklep Sveta z dne 19. aprila 2007 o podpisu in začasni uporabi
Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in
Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani
zaradi upoštevanja pristopa Češke republike,
Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske,
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike
Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k
Evropski uniji7Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi
med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni
strani in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi
strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike,
Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike
Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske,
Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji8Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1854/2006 z dne 15.
decembra 2006 o objavi nomenklature kmetijskih proizvodov za
izvozna nadomestila, ki jo je vzpostavila Uredba (EGS) št.
3846/87, za leto 2007 ( UL
L 361, 19.12.2006
)24
  • L119 (zakonodaja) –9.5.2007
Uredba Sveta (ES) št. 501/2007 z dne 7. maja 2007 o
spremembi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni
in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi1Uredba Komisije (ES) št. 502/2007 z dne 8. maja 2007 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave3Uredba Komisije (ES) št. 504/2007 z dne 8. maja 2007 o
določitvi podrobnih pravil za uporabo režimov dodatnih uvoznih
dajatev v sektorju mleka in mlečnih
proizvodov (Kodificirana
različica)7Uredba Komisije (ES) št. 505/2007 z dne 8. maja 2007 o
začasnih obveznostih dobave za uvoz trsnega sladkorja v skladu s
Protokolom AKP in Sporazumom z Indijo za obdobje dobave
2007/200822Uredba Komisije (ES) št. 506/2007 z dne 8. maja 2007 o
zahtevah glede preskusov in informacij, ki jih morajo izpolniti
uvozniki ali proizvajalci nekaterih prednostnih snovi v
skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 793/93 o oceni in nadzoru
tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi (1)24Sklep Sveta z dne 16. aprila 2007 o stališču, ki naj bo
v imenu Skupnosti sprejeto v Mednarodnem svetu za sladkor glede
podaljšanja Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz
leta 199229Sklep Sveta z dne 23. aprila 2007 o podpisu in začasni uporabi
Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju o
vzpostavitvi partnerstva med Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na
drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike
Bolgarije in Romunije k Evropski uniji31Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju o
vzpostavitvi partnerstva med Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na
drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike
Bolgarije in Romunije k Evropski uniji32Sklep Komisije z dne 22. marca 2007 o ustanovitvi strokovne
skupine držav članic za digitalizacijo in digitalno arhiviranje45
  • C103 (informacije in objave) – 8.5.2007
Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz kumarina s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske15
  • C104 (informacije in objave) – 8.5.2007
Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 98/37/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o
približevanju zakonov držav članic o strojih (1) (Objava naslovov
in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)1
  • C105 (informacije in objave) – 9.5.2007
Menjalni tečaji eura3
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih