TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L118, L120, L122 in L125

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L118, C111 (zakonodaja) – 6.5.2008
Uredba Sveta (ES) št.
396/2008 z dne 29.aprila 2008 o spremembi Uredbe (ES) št.
397/2004
o uvedbi dokončne protidampinške
dajatve pri uvozu bombažnega posteljnega perila s poreklom iz
Pakistana1Uredba Komisije (ES) št.
397/2008 z dne 5.maja 2008 o določitvi
pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave8Uredba Komisije (ES) št.
398/2008 z dne 5.maja 2008 o spremembi
reprezentativnih
cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v
sektorju sladkorja za tržno leto 2007/200810Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških
ukrepov
(Uradni list C111,
6.5.2008)50
  • L120 (zakonodaja) – 7.5.2008
Uredba Komisije (ES) št.
401/2008 z dne 6.maja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih
vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES)
št. 402/2008 z dne 6.maja 2008 o podrobnih pravilih
za
uvoz rži iz Turčije

(Kodificirana različica)3Uredba Komisije (ES)
št. 403/2008 z dne 6.maja 2008 o začasnih obveznostih
dobave za
uvoz trsnega sladkorja v
skladu s Protokolom AKP in Sporazumom z Indijo

za obdobje dobave 2008/20096
  • L122, C113 (zakonodaja) – 8.5.2008
Uredba Komisije (ES) št.
405/2008 z dne 7.maja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih
vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
406/2008 z dne 7.maja 2008 o določitvi koeficienta dodelitve za
izdajo uvoznih dovoljenj, za katera je bilo zaprošeno od
28.aprila do 2.maja 2008, za proizvode iz sladkorja v okviru
tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov3Uredba Komisije (ES)
št. 407/2008 z dne 7.maja 2008 o spremembi Uredbe Sveta
(ES) št. 2007/2000 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za
države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s
stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije7Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede
uvoza valjane žice s poreklom iz Ljudske republike Kitajske,
Republike Moldavije in Turčije
(Uradni
list C113, 8.5.2008)20
  • L125, C114, C115 (zakonodaja) –
    9.5.2008
Uredba Komisije (ES) št.
408/2008 z dne 8.maja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih
vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 409/2008 z dne 8.maja 2008 o
določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor,
ki se izvaža brez nadaljnje predelave3Uredba Komisije (ES) št. 410/2008 z dne 8.maja 2008 o
določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES)
št.900/20075Uredba Komisije (ES) št. 411/2008 z dne 8.maja 2008 o
določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES)
št.1060/20076Uredba Komisije (ES)
št. 412/2008 z dne 8.maja 2008 o odprtju in upravljanju
uvozne tarifne kvote za zamrznjeno
goveje meso, namenjeno za predelavo7Uredba Komisije (ES)
št. 413/2008 z dne 8.maja 2008 o spremembi in popravku
Uredbe (ES) št. 27/2008 o odprtju in upravljanju nekaterih
letnih tarifnih kvot za nekatere izdelke, zajete v oznaki 0714, s
poreklom iz nekaterih tretjih držav, razen Tajske15Uredba Komisije (ES) št. 418/2008 z dne 8.maja 2008 o
izdaji izvoznih dovoljenj v vinskem sektorju28Obvestilo uvoznikom v Evropsko unijo, ki predlagajo, da v letu
2009 uvažajo nadzorovane snovi, ki tanjšajo ozonski
plašč
, v skladu z Uredbo (ES) št.2037/2000
Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo
ozonski plašč (Uradni
list C114, 9.5.2008)15Obvestilo izvoznikom iz Evropske unije, ki predlagajo, da v
letu 2009 izvažajo nadzorovane snovi, ki tanjšajo
ozonski plašč
, v skladu z Uredbo (ES) št.2037/2000
Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo
ozonski plašč (Uradni
list C114, 9.5.2008)21Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in
Pogodbe o delovanju Evropske unije
(Uradni
list C115, 9.5.2008)1

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih