TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L131, L132, L134 in L136Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L131 (zakonodaja) – 21.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 432/2008 z dne 20. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
  • L132 (zakonodaja) – 22.5.2008
Uredba Sveta (ES) št. 435/2008 z dne 19. maja 2008 o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1371/2005 o uvedbi
dokončne protidampinške dajatve na uvoz zrnato usmerjenih
ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za
elektropločevine s poreklom iz Združenih držav Amerike in Rusije
in razveljavitvi protidampinških dajatev, uvedenih z Uredbo
(ES) št. 1371/2005 na uvoz zrnato usmerjenih ploščato
valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine s
poreklom iz Rusije1Uredba Komisije (ES) št. 436/2008 z dne 21. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave5Uredba Komisije (ES) št. 439/2008 z dne 21. maja 2008 o
spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 2076/2005 glede
uvoza ribiških proizvodov s Fidžija
(1)16Sklep Komisije z dne 21. maja 2008 o spremembi Odločbe
2005/622/ES o sprejetju zavez, ponujenih v zvezi s
protidampinškim postopkom glede uvoza zrnato usmerjenih
ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za
elektropločevine s poreklom iz Združenih držav Amerike in Rusije20Popravek Sklepa Sveta z dne 28. aprila 2008 o sklenitvi
Sporazuma o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami
skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na
eni strani ter Evropsko skupnostjo
in njenimi državami
članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (
UL
L 129, 17.5.2008
)22
  • L134 (zakonodaja) – 23.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 441/2008 z dne 22. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 442/2008 z dne 22. maja 2008 o
izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot,
odprtih z Uredbo (ES) št. 1529/2007 za podobdobje maja 20083Uredba Komisije (ES) št. 443/2008 z dne 22. maja 2008 o
nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo, v okviru
stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/20046Uredba Komisije (ES) št. 444/2008 z dne 22. maja 2008 o
določitvi izvoznih nadomestil za prašičje meso7Uredba Komisije (ES) št. 445/2008 z dne 22. maja 2008 o
spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/20089Uredba Komisije (ES) št. 448/2008 z dne 22. maja 2008 o
določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa
in jajc ter za jajčni albumin
in o spremembah Uredbe (ES) št.
1484/9515
  • L136 (zakonodaja) – 24.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 449/2008 z dne 23. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Odločba Komisije z dne 30. aprila 2008 o spremembi odločb
2001/881/ES in 2002/459/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk
(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1646) (1)


(seznam mejnih kontrolnih točk za
veterinarske preglede živih živali in živalskih proizvodov,
ki se vnašajo v Skupnost iz tretjih držav („seznam
mejnih kontrolnih točk“
)18Odločba Komisije z dne 23. maja 2008 o uvedbi posebnih pogojev,
ki veljajo za uvoz sončničnega olja s poreklom ali poslanega iz
Ukrajine
zaradi tveganja onesnaženja z mineralnim oljem
(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2259) (1)43
  • C127 (informacije in objave) – 24.5.2008
Obvestilo glede izvajanja poročila komisije, ki ga je Organ STO
za poravnavo sporov sprejel v zvezi s protidampinškim
ukrepom, ki se uporablja za uvoz gojenega lososa s poreklom iz
Norveške32
  • C128 (informacije in objave) – 24.5.2008
Zadeva C-230/06: Sodba Sodišča
(tretji senat) z dne 3. aprila 2008 (predlog za sprejetje
predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) –
Militzer & Münch GmbH proti Ministero delle Finanze
(Carinska unija – Skupnostni tranzit – Izterjava
carinskega dolga – Pristojna država članica

Dokazilo o pravilnosti tranzitne operacije ali o kraju, kjer je
nastala kršitev – Roki – Odgovornost glavnega
zavezanca)5

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih