TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L139, L140 in C133


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • C133 (informacije in objave) – 30.5.2008
Pojasnjevalne opombe kombinirane
nomenklature Evropskih skupnosti


(velikost
13059 kB, 402 strani dokumenta. Priporočamo,da si datoteko
shranite na disk)1
  • L140 (zakonodaja) – 30.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 471/2008 z dne 29. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave3Uredba Komisije (ES) št. 473/2008 z dne 29. maja 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta
in Sveta glede prilagoditve oznak KN za nekatere snovi, ki
tanjšajo ozonski plašč, in mešanice, ki
vsebujejo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč9Uredba Komisije (ES) št. 474/2008 z dne 29. maja 2008 o
določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave11Uredba Komisije (ES) št. 475/2008 z dne 29. maja 2008 o
določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge
sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave13Uredba Komisije (ES) št. 476/2008 z dne 29. maja 2008 o
določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/200715Uredba Komisije (ES) št. 478/2008 z dne 29. maja 2008 o
določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja
sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi17
  • L139 (zakonodaja) – 29.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 461/2008 z dne 28. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 462/2008 z dne 28. maja 2008 o
spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/20083Uredba Komisije (ES) št. 463/2008 z dne 28. maja 2008 o
popravku Uredbe (ES) št. 1484/95 glede reprezentativnih
cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin
,
kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 346/20085Uredba Komisije (ES) št. 464/2008 z dne 28. maja 2008 o
določitvi dodatnih zneskov, ki jih je v skladu z Uredbo (ES)
št. 104/2007 treba plačati za paradižnike v Bolgariji

za tržno leto 2007/20087Uredba Komisije (ES) št. 466/2008 z dne 28. maja 2008 o
uvedbi zahtev glede preskusov in informacij, ki jih morajo
izpolniti uvozniki in proizvajalci nekaterih prednostnih snovi v
skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 793/93 o oceni in nadzoru
tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi
(1)10Uredba Komisije (ES) št. 467/2008 z dne 28. maja 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za
uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega
režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot12Uredba Komisije (ES) št. 468/2008 z dne 28. maja 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 314/2008 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave16Uredba Komisije (ES) št. 469/2008 z dne 28. maja 2008 o
določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za
katera je bilo zaprošeno od 19. do 23. maja 2008, za
proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih kvot in preferencialnih
sporazumov18


(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih