TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L141, L143, L144 in C135

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L141 (zakonodaja) – 31.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 481/2008 z dne 30. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave3Uredba Komisije (ES) št. 484/2008 z dne 30. maja 2008 o
določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo
od 1. junija 200813Popravek Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija
1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov
živali
, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o
spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS ( UL
L 268, 24.9.1991
) (Slovenska posebna izdaja, Poglavje 3,
Zvezek 12, str. 58)22
  • L143 (zakonodaja) – 3.6.2008
Uredba Komisije (ES) št. 486/2008 z dne 2. junija 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave10Uredba Komisije (ES) št. 488/2008 z dne 2. junija 2008 o
uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz citronske
kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske13Uredba Komisije (ES) št. 489/2008 z dne 2. junija 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 806/2007 o odprtju in
upravljanju tarifnih kvot v sektorju prašičjega mesa30
  • C135 (informacije in objave) – 3.6.2008
Obvestilo v skladu s členom 12(5)(a) Uredbe Sveta (EGS) št.
2913/92, v zvezi z informacijami carinskih organov držav članic
glede uvrščanja blaga v carinsko nomenklaturo1Obvestilo Komisije o strankah, oproščenih protidampinške
dajatve
v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 88/97 o
dovoljenju za oprostitev plačila uvozne dajatve na uvoz
nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske
, razširjene z Uredbo Sveta (ES) št.
71/97, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93, ohranjene
z Uredbo Sveta (ES) št. 1524/2000 in nazadnje spremenjene z
Uredbo Sveta (ES) št. 1095/2005: sprememba imen in
naslovov nekaterih oproščenih strank5
  • L144 (zakonodaja) – 4.6.2008
Uredba Komisije (ES) št. 490/2008 z dne 3. junija 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 492/2008 z dne 3. junija 2008 o
uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz
mononatrijevega glutamata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske14

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih