TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L144, L145 in C127


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L144 (zakonodaja) –
    29.5.2006
Uredba Sveta (ES) št.
797/2006 z dne 22. maja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št.
1785/2003 v zvezi z uvoznim režimom za riž1Uredba Komisije (ES) št.
798/2006 z dne 30. maja 2006 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave4Uredba Komisije (ES) št.
800/2006 z dne 30. maja 2006 o odprtju in upravljanju tarifnih
kvot za mlade samce goveda za pitanje
(od 1. julija 2006 do
30. junija 2007)7Uredba Komisije (ES) št.
802/2006 z dne 30. maja 2006 o določitvi pretvorbenih faktorjev
za ribe rodov Thunnus in Euthynnus15Uredba Komisije (ES) št.
804/2006 z dne 30. maja 2006 o spremembi reprezentativnih cen
in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v
sektorju sladkorja
, ki jih določa Uredba (ES) št.
1011/2005, za tržno leto 2005/200619
  • L145 (zakonodaja) –
    31.5.2006
Uredba Komisije (ES) št.
793/2006 z dne 12. aprila 2006 o nekaterih podrobnih pravilih za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 o posebnih
ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije1
  • C127 (informacije in
    objave) – 31.5.2006
Obvestilo o začetku delnega
vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se
uporabljajo pri uvozu ročnih vozičkov za premeščanje palet
s poreklom iz Ljudske republike Kitajske2Obvestilo o izravnalnih ukrepih, ki
veljajo za uvoz nekaterega bombažnega posteljnega perila s
poreklom iz Indije v Skupnost: sprememba imena družbe, za katero
velja individualna stopnja izravnalne dajatve11Objava vloge na podlagi člena 6(2)
Uredbe (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih
označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila16

Povezave:


Uradni
list Evropske unije
:

Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih