TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L148, L149, C142 in C143
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
11.6.2005


  • L148 (zakonodaja)


Uredba Komisije (ES) št. 880/2005 z dne 10. junija 2005
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št.
881/2005 z dne 10. junija 2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za
sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete (*)


3


Uredba Komisije (ES) št. 882/2005 z dne 10. junija 2005
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz dobro
brušenega dolgozrnatega riža B v nekatere tretje države

v okviru razpisa, izdanega v Uredbi (ES) št. 2032/2004


4


*-> Uredba Komisije (ES) št. 883/2005 z dne 10.
junija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah
za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem
zakoniku Skupnosti (1)


5
(1) Besedilo velja za EGP

Povezave:Uradni list Evropske unije:

(*) Izvleček iz UREDBE KOMISIJE (ES) št. 936/97
z dne 27. maja 1997
o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za
visokokakovostno sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso in za
zamrznjeno bizonje meso
:


Tarifna kvota za sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso,
predvidena v prvi alinei člena 1(1), se dodeli na naslednji način
:


(a) 28 000 ton za meso brez kosti pod oznakama KN 0201 30 in
0206 10 95
, za katerega velja naslednja opredelitev:


Posebni ali kakovostni kosi govejega mesa živali, ki so
bile vzrejene izključno na pašnikih, starosti med 22 in 24
mesecev, z dvema stalnima sekalcema, in z živo težo v času zakola, ki
ne presega 460 kilogramov; ti kosi se imenujejo ,special boxed beef
in so lahko označeni s ,sc (special cuts)
“;


(b) 7 000 ton mesa pod oznakami KN 0201 20 90, 0201 30, 0202 20
90, 0202 30, 0206 10 95
in 0206 29 91, za katerega velja
naslednja opredelitev:


Izbrani kosi svežega, hlajenega ali zamrznjenega govejega
mesa govejih živali, ki nimajo več kot štiri stalne sekalce in
katerih mrtva teža s kožo ne presega 327 kilogramov (720 funtov);
meso je videti kompaktno in svetle in enakomerne barve s primerno, a
ne pretirano plastjo maščobe. Meso se označuje kot
,high-quality beef EC
“;


(c) 6 300 ton mesa brez kosti pod oznakami KN 0201 30, 0201 30
90, 0206 10 95, 0206 29 91
, ki ustrezna naslednji opredelitvi:


Posebni ali kakovostni kosi govejega mesa živali, ki so
bile vzrejene izključno na pašnikih, katerih živa teža ob času
zakola ne presega 460 kilogramov, in se imenuje ,special boxed beef.
Kosi tega govejega mesa se lahko označijo s ,sc (special cuts)
“;


(d) 5 000 ton mesa brez kosti pod oznakami KN 0201 30, 0201 30
90, 0206 10 95, 0206 29 91
, ki ustreza naslednji opredelitvi:


Kosi govejega mesa od teličkov (novilhos) ali telic
(novilhas), starih med 20 in 24 meseci, ki so bili vzrejeni izključno
na pašnikih in so že izgubili srednje mlečne sekalce, nimajo
pa več kot štiri stalne sekalce, so dosegli pravilno zrelost
in izpolnjujejo naslednje zahteve za razvrščanje: meso razreda
B ali R zaokrožene ali ravne oblike, razred pokritosti z maščobo
2 ali 3, z oznako ,sc (special cuts); kot znak njihove posebne
kakovosti se kosi zlagajo v kartone z oznako ,visokokakovostno goveje
meso
“;


(e) 300 ton mesa pod oznakami KN 0201 20 90, 0201 30, 0202 20
90, 0202 30, 0206 10 95, 0206 29 91
, ki ustreza naslednji
opredelitvi:


Izbrani, hlajeni ali zamrznjeni prvovrstni kosi govejega
mesa živali, ki so bile vzrejene izključno na pašnikih, ki
nimajo več kot štiri stalne sekalce, katere teža s kožo ob
zakolu ne presega 325 kilogramov; meso je videti kompaktno in je
svetle in enakomerne barve s primerno, a ne pretirano plastjo
maščobe. Vsi kosi se zrakotesno zapakirajo in veljajo za
“visokokakovostno goveje meso
“;


(f) 11 500 ton mesa pod oznakami KN 0201, 0202, 0206 10 95
in 0206 29 91, ki ustreza naslednji opredelitvi:


Trupi ali katerikoli kosi mesa govejih živali, mlajših
od 30 mesecev, ki so jih vsaj 100 dni hranili z uravnovešeno
in visokoenergijsko hrano, ki vsebuje najmanj 70 % žit, najmanjše
skupne teže 20 funtov na dan. Goveje meso, ocenjeno z oznako ,choice
ali ,prime v skladu s standardi ,United States Department of
Agriculture (USDA) samodejno ustreza zgornji opredelitvi. Meso,
ocenjeno kot A2, A3 ali A4 skladu s standardi kanadskega ministrstva
za kmetijstvo, prav tako ustreza tej opredelitvi
“.


Za uvoz količin, določenih v členu 2(f), je treba ob sprostitvi v
prosti promet predložiti:


– uvozno dovoljenje, izdano v skladu s členoma 4 in 5, in


– potrdilo o pristnosti, izdano v skladu s členom 6.


Uvozna dovoljenja iz odstavka 1, se dodeljujejo mesečno. Količina,
ki je na voljo vsak mesec vsakega leta uvoza, mora ustrezati eni
dvanajstini celotne količine, določene v členu 2(f), plus količini,
ki je ostala iz prejšnjega meseca, kot je navedeno v členu
5(3).
Povezava:  • UREDBA KOMISIJE (ES) št. 936/97 z dne 27. maja 1997 o
    odprtju in upravljanju tarifnih kvot za visokokakovostno sveže,
    hlajeno in zamrznjeno goveje meso in za zamrznjeno bizonje mesoZa pregledovanje je potrebno uporabiti prikazovalnik Adobe
Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukaj

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih