TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L148, L149 in C129


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L148 (zakonodaja) –
    02.6.2006
Uredba Sveta (ES) št. 817/2006 z dne 29. maja 2006 o
obnovitvi omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo/Mjanmarom in o
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 798/20041Uredba Komisije (ES) št.
818/2006 z dne 1. junija 2006 o določitvi
pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave30Uredba Komisije (ES) št.
819/2006 z dne 1. junija 2006 o določitvi

reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v
sektorju sladkorja, v uporabi od 2. junija 200632Uredba Komisije (ES) št.
820/2006 z dne 1. junija 2006 o določitvi
izvoznih
nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje
predelave34Uredba Komisije (ES) št. 821/2006 z dne 1. junija 2006 o
določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v nekatere tretje države za 27. delni razpis, izdan
v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1138/200536Uredba Komisije (ES) št. 823/2006 z dne 1. junija 2006 o
spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/200640Uredba Komisije (ES) št.
824/2006 z dne 1. junija 2006 o spremembi
stopenj
nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene
kot blago
, ki ni zajeto v
Prilogi I k Pogodbi42Uredba Komisije (ES) št. 825/2006 z dne 1. junija 2006 o
spremembah izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge
proizvode v nespremenjenem stanju iz sektorja sladkorja, kot je
določeno v Uredbi (ES) št. 751/200644Uredba Komisije (ES) št. 826/2006 z dne 1. junija 2006 o
določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za sirek v okviru
natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2094/200546Uredba Komisije (ES) št. 827/2006 z dne 1. junija 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo
moko ter za drobljenec in zdrob47Uredba Komisije (ES) št. 828/2006 z dne 1. junija 2006 o
določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno
pšenico v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št.
1059/200549
  • L149 (zakonodaja) – 02.6.2006
Sklep Sveta z dne 31. januarja 2005
o podpisu in začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu
sporazumu
o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami na eni strani in državo Izrael na drugi strani
zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije,
Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike
Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije
in Slovaške republike k Evropski uniji1Protokol k Evro-mediteranskemu
pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi
strani zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije,
Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike
Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije
in Slovaške republike k Evropski uniji2Sklep Sveta z dne 6. decembra 2005
o sklenitvi Sporazuma o udeležbi Češke republike, Republike
Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve,
Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike
Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem
prostoru
ter štirih z njim povezanih sporazumih28Informacije o začetku veljavnosti sporazuma o udeležbi Češke
republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije,
Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike
Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v
Evropskem gospodarskem prostoru ter štirih z njim
povezanih sporazumov30Sklep Sveta z dne 10. aprila 2006 o sklenitvi Protokola k
Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu
med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo
Izrael na drugi strani zaradi pristopa Češke republike,
Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike
Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske,
Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji31
  • C129 (informacije in objave) – 02.6.2006
Obvestilo v zvezi s področjem uporabe delnega vmesnega
pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz
nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom, med drugim, iz
Republike Koreje

Povezave:


Uradni
list Evropske unije
:

Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader></FONT></A></FONT><a HREF=


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih