TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L154, L155 in C147 iz 17. junija 200


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
17.6.2005


  • L154 (zakonodaja)


Uredba Komisije (ES) št. 904/2005 z dne 16. junija 2005
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 906/2005 z dne 16. junija 2005
o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 17. junija 2005


5


Uredba Komisije (ES) št. 907/2005 z dne 16. junija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
brez nadaljnje predelave


7


Uredba Komisije (ES) št. 908/2005 z dne 16. junija 2005
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v nekatere tretje države za 29. delni razpis, izdan
v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1327/2004


9


Uredba Komisije (ES) št. 909/2005 z dne 16. junija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode


10


Uredba Komisije (ES) št. 910/2005 z dne 16. junija 2005
o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo, v okviru
stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004


18


Uredba Komisije (ES) št. 911/2005 z dne 16. junija 2005
o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto mleko v
prahu
v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi (ES) št.
582/2004


19


Uredba Komisije (ES) št. 913/2005 z dne 16. junija 2005
o določitvi stopenj nadomestil, ki se uporabljajo za nekatere
proizvode iz žita in riža, izvožene v obliki blaga
, ki ni
zajeto v Prilogi I k Pogodbi


21


Uredba Komisije (ES) št. 914/2005 z dne 16. junija 2005
o spremembi stopenj nadomestil za nekatere mlečne izdelke,
izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi


25


Uredba Komisije (ES) št. 915/2005 z dne 16. junija 2005
o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za ječmen
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1757/2004


27


Uredba Komisije (ES) št. 916/2005 z dne 16. junija 2005
v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice
,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
115/2005


28


Uredba Komisije (ES) št. 917/2005 z dne 16. junija 2005
o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v
okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 868/2005


29


Uredba Komisije (ES) št. 918/2005 z dne 16. junija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in
rženo moko ter za drobljenec in zdrob


30  • L155 (zakonodaja)


2005/430/ES, Euratom:


Sklep Sveta in Komisije z dne 18. aprila 2005 o sklenitvi
Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani in Republiko Bolgarijo na drugi strani zaradi pristopa
Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper,
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike
Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške
republike k Evropski uniji


1


Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani in Republiko Bolgarijo na drugi strani zaradi pristopa
Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper,
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike
Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške
republike k Evropski uniji


5


2005/431/ES, Euratom:


Sklep Sveta in Komisije z dne 25. aprila 2005 o sklenitvi
dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani in Romunijo na drugi strani zaradi pristopa Češke
republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije,
Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike
Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k
Evropski uniji


26


Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani in Romunijo na drugi strani zaradi pristopa Češke
republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije,
Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike
Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k
Evropski uniji


30  • C147 (informacije in obvestila)


Enotna uporaba kombinirane nomenklature (KN) (Uvrščanje
blaga)


19
(1) Besedilo velja za EGP

Povezave:Uradni list Evropske unije:


Za pregledovanje je potrebno uporabiti prikazovalnik Adobe
Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukaj

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih