TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L166 in L167Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L166 (zakonodaja) –
    19.6.2006
Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o
določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z
zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (1)1
  • L167 (zakonodaja) – 20.6.2006
Uredba Komisije (ES) št. 897/2006 z dne 19. junija 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave14Uredba Komisije (ES) št. 899/2006 z dne 19. junija 2006
o spremembi Uredbe (ES) št. 2133/2001 o odprtju in načinu
upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti in tarifnih
plafonov
v sektorju žit, kar zadeva odprtje tarifne
kvote Skupnosti za določeno hrano za pse in mačke, ki spada
pod oznako KN 23091018Uredba Komisije (ES) št. 900/2006 z dne 19. junija 2006
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
uvozna dovoljenja, vloženi junija 2006, za nekatere
proizvode iz prašičjega mesa v skladu z režimom,
predvidenim v sporazumih, ki so bili sklenjeni med Skupnostjo ter
Bolgarijo in Romunijo20Uredba Komisije (ES) št. 901/2006 z dne 19. junija 2006
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
uvozna dovoljenja, vloženi junija 2006, za nekatere
proizvode iz prašičjega mesa v skladu z režimom,
predvidenim v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in
uvedbi upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za prašičje
meso
in nekatere druge kmetijske proizvode22Uredba Komisije (ES) št. 902/2006 z dne 19. junija 2006
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
uvozna dovoljenja, vloženi junija 2006, v skladu z režimom,
predvidenim v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v
sektorju prašičjega mesa za obdobje od 1. julija do
30. septembra 200624Uredba Komisije (ES) št. 903/2006 z dne 19. junija 2006
o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi od
20. junija 200626


(1) Mednarodna skupnost se je zavedla nevarnosti,
ki jo predstavlja nenadzorovana trgovina z ogroženimi rastlinskimi
in živalskimi vrstami, ter spoznala, da zgolj nacionalna zakonodaja
ne zadostuje za učinkovito varstvo takšnih vrst ter da je za
njihovo varstvo potrebno mednarodno sodelovanje. Iz tega razloga je
bilo sprejeto večje število mednarodnih konvencij, v sklopu
zakonodaje Evropske unije pa uredb in direktiv, ki urejajo
ohranjanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko
ureditvijo trgovine z njimi.

Celostno in usklajeno izvajanje konvencije
CITES
v državah članicah Evropske skupnosti zagotavljajo Uredba
Sveta (ES) št. 338/97
o varstvu prosto živečih živalskih
in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ter na
njeni podlagi sprejete uredbe Komisije, zlasti Uredba Komisije (ES)
št. 1808/01, ki določa podrobna pravila za izvajanje Uredbe
Sveta 338/97.

Primer v modulu TARIC

Uvoz papig iz Papue Nove Gvineje:


Program zahteva predložitev potrdila CITES (šifra C400), ali
izjavo, da prijavljeno blago ne spada pod Washingtonsko konvencijo
(šifra Y900).

Šifri sta navedeni v šifrantu
listin, potrdil in dovoljenj S-31_(44/2)
.

Viri in povezave:
Uradni
list Evropske unije
:
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih