TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L17 in C16 iz 21.1.2006Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49


  • L017 (zakonodaja) – 21.01.2006


Uredba Sveta (ES) št. 101/2006 z dne 20. januarja
2006 o spremembah Uredb (ES) št. 1975/2004 in (ES) št.
1976/2004 o razširitvi dokončnih protidampinških in
izravnalnih dajatev na uvoz folije iz polietilen tereftalata (PET)
s poreklom iz Indije na uvoz folije iz polietilen tereftalata
(PET), poslane iz Brazilije in Izraela, ne glede na to, ali je
deklarirana s poreklom iz Brazilije ali Izraela ali ne


1


Uredba Komisije (ES) št. 102/2006 z dne 20. januarja
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


4


Uredba Komisije (ES) št. 104/2006 z dne 20. januarja
2006 o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in
telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja,
Svazija, Zimbabveja in Namibije


9


Uredba Komisije (ES) št. 105/2006 z dne 20. januarja
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto
2005/2006


11


Uredba Komisije (ES) št. 107/2006 z dne 20. januarja
2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za nekatere konzervirane gobe
za zahtevke za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2006


14


Odločba Komisije z dne 20. januarja 2006 o odobritvi izvzetja
od razširitve protidampinške dajatve, uvedene z
Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93, nazadnje ohranjene in
spremenjene z Uredbo (ES) št. 1095/2005, na nekatere
dele koles nekaterim strankam ter o preklicu opustitve plačila
protidampinške dajatve, razširjene na nekatere dele
koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
, ki je bila
odobrena nekaterim strankam v skladu z Uredbo (ES) št.
88/97 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 54)


16  • C016 (informacije in objave) –
    21.01.2006


Pojasnjevalne opombe o pan-evro-mediteranskih protokolih o
pravilih o poreklu


Op. Trinet: gl. preferencialni
sporazumi EU-> Sredozemske države
kliknite
tukaj>>>


2(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Prikaz reprezentativne cene in zneska dodatne uvozne dajatve za TARIC kodo 1701 11 10 00:  • Url. L17/2006 – str. 12:


  • Modul TARIC:

Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih