TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L170, C147, L172 in C148

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L170 (zakonodaja)
    – 23.6.2006
Uredba Komisije (ES) št.
922/2006 z dne 22. junija 2006 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
924/2006 z dne 22. junija 2006 o spremembi izvoznih nadomestil
za beli sladkor in surovi sladkor
, izvožena v nespremenjenem
stanju, določenih z Uredbo (ES) št. 874/20065Uredba Komisije (ES) št.
925/2006 z dne 22. junija 2006 o določitvi najvišjega
nadomestila za izvoz belega sladkorja
v nekatere tretje države
za 30. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega
v Uredbi (ES) št. 1138/20057Uredba Komisije (ES) št.
926/2006 z dne 22. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št.
2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št.
1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode
ter o odprtju tarifnih kvot8Uredba Komisije (ES) št.
928/2006 z dne 22. junija 2006 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.
32/2000 glede nekaterih novih tarifnih kvot Skupnosti,
določenih v GAT
T14Uredba Komisije (ES) št.
929/2006 z dne 22. junija 2006 o določitvi obsega, v katerem se
lahko sprejmejo zahtevki, vloženi junija 2006 za uvozna
dovoljenja za nekatere proizvode iz sektorjev jajc in
perutninskega mesa
v skladu z uredbama (ES) št.
593/2004 in (ES) št. 1251/9617Uredba Komisije (ES) št.
930/2006 z dne 22. junija 2006 o določitvi obsega, v katerem se
lahko sprejmejo zahtevki, vloženi junija 2006 za uvozna
dovoljenja za nekatere proizvode iz perutninskega mesa
v
okviru režima, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94
o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za
proizvode iz perutninskega mesa in nekatere druge kmetijske
proizvode19Uredba Komisije (ES) št.
931/2006 z dne 22. junija 2006 o določitvi obsega, v katerem se
lahko sprejmejo zahtevki, vloženi junija 2006 za uvozna
dovoljenja za nekatere proizvode iz perutninskega mesa
v
okviru mesa v okviru režima, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št.
2497/9621Uredba Komisije (ES) št.
932/2006 z dne 22. junija 2006 o določitvi reprezentativnih cen
in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja
, v
uporabi od 23. junija 200623Uredba Komisije (ES) št.
933/2006 z dne 22. junija 2006 v zvezi s ponudbami za izvoz
navadne pšenice
, predloženimi v okviru razpisa,
objavljenega v Uredbi (ES) št. 1059/200525
  • C147 (informacije in objave) – 23.6.2006
Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških
ukrepov


(Cinkovi oksidi – LR Kitajska –
6.3.2007)
  • L172 (zakonodaja) – 24.6.2006
Uredba Komisije (ES) št. 934/2006 z dne 23. junija 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 935/2006 z dne 23. junija 2006
o odprtju javnega razpisa za izvozna nadomestila za ječmen,
izvožen v določene tretje države3Uredba Komisije (ES) št. 936/2006 z dne 23. junija 2006
o odprtju javnega razpisa za izvozna nadomestila za mehko
pšenico, izvoženo v določene tretje države6Uredba Komisije (ES) št. 937/2006 z dne 23. junija 2006
o odprtju in upravljanju tarifne kvote Skupnosti za koruzni
gluten
s poreklom iz Združenih držav Amerike9
  • C148 (ionformacije in objave) – 24.6.2006
Obvestilo o javnem razpisu za izvozna nadomestila za ječmen,
izvožen v določene tretje držav43Obvestilo o javnem razpisu za izvozna nadomestila za mehko
pšenico, izvoženo v določene tretje države46
Uradni
list Evropske unije
:
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih