TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L175, L176 in C151


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L175 (zakonodaja) –
    29.6.2006
Uredba Sveta (ES) št. 954/2006 z dne 27. junija 2006 o
uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz določenih
brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Hrvaške,
Romunije, Rusije in Ukrajine
, o razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2320/97 in (ES) št. 348/2000, o zaključku
vmesnih pregledov in pregledov zaradi izteka protidampinških
dajatev na uvoz določenih brezšivnih cevi iz železa ali
nelegiranega jekla s poreklom, med drugim, iz Rusije in Romunije
ter o zaključku vmesnih pregledov protidampinških dajatev
na uvoz določenih brezšivnih cevi iz železa ali
nelegiranega jekla s poreklom, med drugim, iz Rusije in Romunije
ter Hrvaške in Ukrajine4Uredba Komisije (ES) št. 955/2006 z dne 28. junija 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave39Uredba Komisije (ES) št. 956/2006 z dne 28. junija 2006
o spremembi Uredbe (EGS) št. 94/92 glede seznama tretjih
držav, iz katerih morajo izvirati nekateri ekološko
pridelani kmetijski proizvodi, da se lahko tržijo v Skupnosti
(1)41Uredba Komisije (ES) št. 957/2006 z dne 28. junija 2006
o uvrščanju določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
in spremembi Uredbe (EGS) št. 48/9045Uredba Komisije (ES) št. 958/2006 z dne 28. junija 2006
o stalnem javnem razpisu v okviru tržnega leta 2006/2007 za
določitev povračil pri izvozu belega sladkorja49Uredba Komisije (ES) št. 959/2006 z dne 28. junija 2006
o spremembi Uredbe (ES) št. 647/2006 o izdaji uvoznih
dovoljenj za riž na podlagi zahtevkov
, vloženih v prvih
desetih delovnih dneh meseca aprila 2006 v skladu z Uredbo (ES)
št. 327/9854Uredba Komisije (ES) št. 960/2006 z dne 28. junija 2006
o določitvi količine nekaterih proizvodov v sektorju mleka in
mlečnih proizvodov
na razpolago v drugi polovici leta 2006 v
okviru kvot, ki jih je odprla Skupnost na podlagi uvoznega
dovoljenja56Uredba Komisije (ES) št. 961/2006 z dne 28. junija 2006
o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru nekaterih
tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov58Sklep Komisije z dne 23. junija 2006 o sprejetju zavez,
ponujenih v zvezi s protidampinškim postopkom glede
uvoza nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s
poreklom, med drugim, iz Romunije81
  • C151 (informacije in objave) – 29.6.2006
Obvestilo o stalnem javnem razpisu za določitev nadomestil
pri izvozu belega sladkorja
(št. 1/2006)19
  • L176 (zakonodaja) – 30.6.2006
Uredba Sveta (ES) št. 962/2006 z dne 27. junija 2006 o
spremembi Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in
zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene
kmetijske in industrijske izdelke1Uredba Sveta (ES) št. 963/2006 z dne 27. junija 2006 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1255/96 o začasni opustitvi
avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene
industrijske, kmetijske in ribiške proizvode3Uredba Komisije (ES) št. 964/2006 z dne 29. junija 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave10Uredba Komisije (ES) št. 965/2006 z dne 29. junija 2006
o spremembi Uredbe (ES) št. 327/98 o odprtju in
zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in
lomljenega riža12Uredba Komisije (ES) št. 966/2006 z dne 29. junija 2006
o spremembi Uredbe (ES) št. 219/2006 o odprtju in
upravljanju tarifne kvote za uvoz banan z oznako KN
08030019 s poreklom iz držav AKP za obdobje od 1. marca do 31.
decembra 200621Uredba Komisije (ES) št. 969/2006 z dne 29. junija 2006
o odprtju in upravljanju tarifne kvote Skupnosti za uvoz koruze
iz tretjih držav44Uredba Komisije (ES) št. 970/2006 z dne 29. junija 2006
o spremembi Uredbe (ES) št. 2305/2003 o odprtju in
zagotavljanju upravljanja tarifne kvote Skupnosti za uvoz ječmena
iz tretjih držav49Uredba Komisije (ES) št. 971/2006 z dne 29. junija 2006
o spremembi Uredbe (ES) št. 2375/2002 o odprtju in
zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za navadno
pšenico
kakovosti, ki ni visoka kakovost, iz tretjih
držav51Uredba Komisije (ES) št. 972/2006 z dne 29. junija 2006
o določitvi posebnih pravil za uvoz riža basmati in sistemu
prehodnega preverjanja za določanje njegovega porekla53Uredba Komisije (ES) št. 973/2006 z dne 29. junija 2006
o spremembi Uredbe (ES) št. 1831/96 o odpiranju in
upravljanju tarifnih kvot Skupnosti, ki jih od leta 1996 določa
GATT za nekatero sadje in zelenjavo ter predelano sadje in
zelenjavo63Uredba Komisije (ES) št. 974/2006 z dne 29. junija 2006
o spremembi Uredbe (ES) št. 877/2004 o podrobnih pravilih
za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 v zvezi z uradnim
obveščanjem o cenah, zabeleženih na trgih za nekatero
sveže sadje in zelenjavo68Uredba Komisije (ES) št. 977/2006 z dne 29. junija 2006
o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v
okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/200474Uredba Komisije (ES) št. 979/2006 z dne 29. junija 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
brez nadaljnje predelave77Uredba Komisije (ES) št. 980/2006 z dne 29. junija 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge
sladkorne proizvode
, izvožene v naravnem stanju79Uredba Komisije (ES) št. 981/2006 z dne 29. junija 2006
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v nekatere tretje države za 31. delni razpis, izdan
v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1138/200582Uredba Komisije (ES) št. 982/2006 z dne 29. junija 2006
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in
riža
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi83Uredba Komisije (ES) št. 983/2006 z dne 29. junija 2006
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode,
izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi87Uredba Komisije (ES) št. 984/2006 z dne 29. junija 2006
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi90Uredba Komisije (ES) št. 985/2006 z dne 29. junija 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit
in riža92Uredba Komisije (ES) št. 986/2006 z dne 29. junija 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na
osnovi žit95Uredba Komisije (ES) št. 987/2006 z dne 29. junija 2006
o določitvi proizvodnih nadomestil za žita97Uredba Komisije (ES) št. 988/2006 z dne 29. junija 2006
o omejitvi roka veljavnosti izvoznih dovoljenj za nekatere
predelane proizvode iz žit98Sklep Sveta z dne 22. maja 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki
izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in ločenim carinskim
območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja
v skladu s
členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o
carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih
Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper,
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike
Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške
republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji100Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in
Matsuja
v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega
sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti
na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike
Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske,
Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in
Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski
uniji102Informacija o začetku veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave
pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Čile o spremembi
Sporazuma o trgovini z vini
, priloženega k Sporazumu o
pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami
na eni strani in Republiko Čile na drugi strani110Informacija o začetku veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave
pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Čile o spremembi
Sporazuma o trgovini z žganimi in aromatiziranimi pijačami
,
priloženega k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in
njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na
drugi strani110
Uradni
list Evropske unije
:
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih