TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L178 in L179Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L178 (zakonodaja) –
    1.7.2006
Uredba Komisije (ES) št. 950/2006 z dne 28. junija 2006
o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja
proizvodov v sektorju sladkorja
v okviru nekaterih tarifnih
kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007,
2007/2008 in 2008/20091Uredba Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju
sladkorja24Uredba Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006
o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
318/2006 kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in
sistem kvot39
  • L179 (zakonodaja) – 1.7.2006
Uredba Komisije (ES) št. 989/2006 z dne 30. junija 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 990/2006 z dne 30. junija 2006
o odprtju stalnih javnih razpisov za izvoz žit iz zalog
intervencijskih agencij držav članic3Uredba Komisije (ES) št. 991/2006 z dne 30. junija 2006
o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1870/2005 o odprtju
in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj
in potrdil o poreklu za česen, uvožen iz tretjih držav15Uredba Komisije (ES) št. 992/2006 z dne 30. junija 2006
o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita18Uredba Komisije (ES) št. 993/2006 z dne 30. junija 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za slad20Uredba Komisije (ES) št. 994/2006 z dne 30. junija 2006
o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad22Uredba Komisije (ES) št. 995/2006 z dne 30. junija 2006
o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in riža,
dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov za
pomoč v hrani24Uredba Komisije (ES) št. 996/2006 z dne 29. junija 2006
o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o
tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi26Uredba Komisije (ES) št. 997/2006 z dne 30. junija 2006
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi28Uredba Komisije (ES) št. 1002/2006 z dne 30. junija 2006
o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
nekatere proizvode v sektorju sladkorja
za tržno leto
2006/200736Uredba Komisije (ES) št. 1003/2006 z dne 30. junija 2006
o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
melaso v sektorju sladkorja
, v uporabi od 1. julija 2006.38Uredba Komisije (ES) št. 1004/2006 z dne 30. junija 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
, ki se izvaža brez nadaljnje predelave40Uredba Komisije (ES) št. 1005/2006 z dne 30. junija 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge
sladkorne proizvode
, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave42Uredba Komisije (ES) št. 1008/2006 z dne 30. junija 2006
o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od
1. julija 200648Sklep Sveta z dne 27. junija 2006 o spremembi Sklepa
2003/631/ES o sprejetju ukrepov v zvezi z Liberijo na
podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP–ES v posebno
nujnem primeru51
Uradni
list Evropske unije
:
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih