TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L183 in C174, iz 14. julija 2005Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
8.7.2005


  • L183 (zakonodaja)


!-> Uredba Sveta (ES) št. 1095/2005 z dne 12.
julija 2005 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na
uvoz koles s poreklom iz Vietnama in o spremembi Uredbe (ES) št.
1524/2000 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev pri
uvozu koles po poreklu iz Ljudske republike Kitajske


1


Uredba Komisije (ES) št. 1096/2005 z dne 13. julija 2005
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


37


Uredba Komisije (ES) št. 1097/2005 z dne 12. julija 2005
o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za
nekatero pokvarljivo blago


39


Uredba Komisije (ES) št. 1098/2005 z dne 13. julija 2005
o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake,
izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi


45


!-> Uredba Komisije (ES) št. 1102/2005 z dne 13.
julija 2005 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 o
upoštevanju sprememb Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87
o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi


65


Uredba Komisije (ES) št. 1103/2005 z dne 13. julija 2005
o zahtevkih za uvozna dovoljenja za riž s poreklom iz Egipta
v okviru tarifne kvote za leto 2005, določene z Uredbo (ES) št.
955/2005


67


Uredba Komisije (ES) št. 1104/2005 z dne 13. julija 2005
o določitvi koeficienta znižanja, ki se uporabi v okviru tarifne
podkvote III za navadno pšenico, ki ni visoke kakovosti, v
skladu z uredbo (ES) št. 2375/2002


68


Uredba Komisije (ES) št. 1105/2005 z dne 13. julija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za jajca, ki stopijo v
veljavo z 14. julija 2005


69


Uredba Komisije (ES) št. 1106/2005 z dne 13. julija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju za perutninsko meso,
ki se začnejo uporabljati 14. julija 2005


71


Uredba Komisije (ES) št. 1107/2005 z dne 13. julija 2005
o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru
nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov


73


Uredba Komisije (ES) št. 1108/2005 z dne 13. julija 2005
o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa
in jajc ter za jajčni albumin
in o spremembah Uredbe (ES) št.
1484/95


76


Uredba Komisije (ES) št. 1110/2005 z dne 13. julija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju govejega in
telečjega mesa


79


Odločba Komisije z dne 12. julija 2005 o spremembi Odločbe
97/757/ES o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov
in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Madagaskarja
glede
pristojnega organa in vzorca zdravstvenega spričevala
(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2513) (1)


84


Odločba Komisije z dne 12. julija 2005 o spremembi Odločbe
2002/472/ES o posebnih pogojih za uvoz ribiških
proizvodov iz Republike Bolgarije
(notificirano pod
dokumentarno številko K(2005) 2454) (1)


88


Odločba Komisije z dne 12. julija 2005 o posebnih pogojih za
uvoz ribiških proizvodov iz Alžirije (notificirano
pod dokumentarno številko K(2005) 2533) (1)


92


Odločba Komisije z dne 12. julija 2005 o določitvi posebnih
pogojev za uvoz ribiških proizvodov z Bahamov
(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2518) (1)


99


Odločba Komisije z dne 12. julija 2005 o določitvi posebnih
pogojev za uvoz ribiških proizvodov iz Grenade
(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2545) (1)


104


Odločba Komisije z dne 12. julija 2005 o spremembi Odločbe
97/296/ES o določitvi seznama tretjih držav, iz katerih je
dovoljen uvoz ribiških proizvodov za prehrano ljudi, glede
Alžirije, Bahamov in Grenade
(notificirano pod dokumentarno
številko K(2005) 2551) (1)


109  • C174 (informacije in obvestila)


Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških
ukrepov, ki veljajo za uvoz sintetičnih rezanih vlaken iz
poliestra s poreklom iz Avstralije, Indonezije in Tajske


15(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih