TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L196 in C166Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L196 (zakonodaja) –
    18.7.2006
Uredba Komisije (ES) št.
1099/2006 z dne 17. julija 2006 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
1100/2006 z dne 17. julija 2006 o podrobnih pravilih za odprtje
in upravljanje tarifnih kvot za surovi trsni sladkor za
prečiščevanje s poreklom iz najmanj razvitih držav
za
tržna leta 2006/07, 2007/08 in 2008/09 ter o podrobnih pravilih za
uvoz proizvodov iz tarifne številke 1701 s poreklom iz
najmanj razvitih držav3Uredba Komisije (ES) št.
1101/2006 z dne 17. julija 2006 o spremembi reprezentativnih
cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v
sektorju sladkorja
, ki jih določa Uredba (ES) št.
1002/2006, za tržno leto 2006/200711Uredba Komisije (ES) št.
1102/2006 z dne 17. julija 2006 o določitvi, v kakšnem
obsegu se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja,
vloženi v mesecu juniju 2006 za nekatero živo govedo
, v okviru
tarifne kvote, predvidene z Uredbo (ES) št. 1241/200513
  • C166 (informacije in
    objave) – 18.7.2006
Obvestilo Komisije v zvezi z
začetkom uporabe protokolov o pravilih glede porekla, ki določajo
diagonalno kumulacijo med Skupnostjo, Alžirijo, Bolgarijo,
Egiptom, Ferskimi otoki, Islandijo, Izraelom, Jordanijo,
Libanonom, Marokom, Norveško, Romunijo, Švico
(vključno z Lihtenštajnom), Sirijo, Tunizijo, Turčijo ter
Zahodnim bregom in Gazo17Enotna uporaba kombinirane nomenklature (KN) (Uvrščanje
blaga)


Na strani 9 se za obstoječim besedilom vstavi:


G. Dajatev prosta obravnava
integriranih vezij z več čipi (MCP)


Integrirana vezja z več čipi, ki
so sestavljena iz dveh ali več medsebojno neločljivo povezanih
monolitnih integriranih vezij, na eni ali več izoliranih podlagah,
z vodilnim ohišjem ali brez, vendar brez kakršnega
koli drugega aktivnega ali pasivnega elementa vezja.


8542 Elektronska integrirana
vezja in mikrosestavi


Za obstoječim besedilom se
vstavi:


Ta tarifna številka
ne zajema integriranih vezij z več čipi (MCP), ki so sestavljena
iz dveh ali več medsebojno neločljivo povezanih monolitnih
integriranih vezij, na eni ali več izoliranih podlagah, z vodilnim
ohišjem ali brez, vendar brez kakršnega koli drugega
aktivnega ali pasivnega elementa vezja (glej tudi pojasnjevalne
opombe k oddelku II — Posebne določbe, G. Dajatve prosta
obravnava integriranih vezij z več čipi (MCP)).“21
Uradni
list Evropske unije
:
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih