TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L211 in C199, iz 13. avgusta 2005Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
13.8.2005


  • L211 (zakonodaja)


->! Uredba Sveta (ES) št. 1333/2005 z dne 9.
avgusta 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 428/2005 o uvedbi
dokončnih protidampinških dajatev na uvoz rezanih vlaken iz
poliestra s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Saudske
Arabije


1


Uredba Komisije (ES) št. 1334/2005 z dne 12. avgusta
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


4


Uredba Komisije (ES) št. 1337/2005 z dne 12. avgusta
2005 o izdaji izvoznih dovoljenj v vinskem sektorju


15


Uredba Komisije (ES) št. 1339/2005 z dne 12. avgusta
2005 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo
od 16. avgusta 2005


17


->! Odločba Komisije z dne 18. julija 2005 o sprejetju
zaveze, ponujene v zvezi s protidampinškimi postopki pri
uvozu poliestrskega rezanega vlakna s poreklom iz, med drugim,
Saudove Arabije


20  • C199 (informacije in objave)


Kratke informacije, ki jih predložijo države članice o državnih
pomočeh, dodeljenih na podlagi Uredbe Komisije (ES) št.
1/2004 z dne 23. decembra 2003 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
ES za državne pomoči majhnim in srednje velikim podjetjem, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov


2(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih