TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L22 in C19 iz 26.1.2006
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49


  • L022 (zakonodaja) – 26.01.2006


Uredba Sveta (ES) št. 121/2006 z dne 23. januarja 2006 o
spremembah Uredbe (ES) št. 1858/2005 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve na uvoz jeklenih vrvi in kablov s
poreklom, med drugim, iz Indije


1


Uredba Sveta (ES) št. 122/2006 z dne 23. januarja 2006 o
spremembi Uredbe (ES) št. 74/2004 o uvedbi dokončne
izravnalne dajatve pri uvozu bombažnega posteljnega perila s
poreklom iz Indije


3


Uredba Sveta (ES) št. 123/2006 z dne 23. januarja 2006 o
spremembah Uredbe (ES) št. 1338/2002 o uvedbi dokončne
izravnalne dajatve pri uvozu sulfanilne kisline s poreklom iz
Indije in spremembah Uredbe (ES) št. 1339/2002 o uvedbi
dokončne protidampinške dajatve pri uvozu sulfanilne
kisline s poreklom, med drugim, iz Indije


5


Uredba Komisije (ES) št. 124/2006 z dne 25. januarja
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


10


Uredba Komisije (ES) št. 125/2006 z dne 24. januarja
2006 o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske
vrednosti za nekatero pokvarljivo blago


12


Uredba Komisije (ES) št. 126/2006 z dne 25. januarja
2006 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki
za uvozna dovoljenja, vloženi decembra 2005, za nekatere proizvode
iz prašičjega mesa v skladu z režimom, predvidenim v
sporazumih, ki so bili sklenjeni med Skupnostjo ter Bolgarijo in
Romunijo


18


Uredba Komisije (ES) št. 127/2006 z dne 25. januarja
2006 o določitvi količin, za katere je mogoče vložiti zahtevke za
uvozna dovoljenja v januarju 2006 v okviru tarifnih kvot za
goveje in telečje meso
, predvidenih v Uredbi (ES) št.
1279/98 za Bolgarijo in Romunijo


20


Uredba Komisije (ES) št. 128/2006 z dne 25. januarja
2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru
nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov


21


Uredba Komisije (ES) št. 129/2006 z dne 25. januarja
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto
2005/2006


22


Sklep Komisije z dne 5. decembra 2005 o sprejetju ponujenih
zavez v zvezi s protidampinškimi in protisubvencijskimi
ukrepi glede uvoza sulfanilne kisline s poreklom iz Indije

2006/38/ES


52


Sklep Komisije z dne 22. decembra 2005 o spremembi Sklepa
1999/572/ES o sprejetju zavez, ponujenih v zvezi s
protidampinškimi postopki glede uvoza jeklenih žičnatih
vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Indije


54(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih