TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L227, L228 in C215


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48


  • L227 (zakonodaja) – 2.9.2005


Uredba Komisije (ES) št. 1434/2005 z dne 1. septembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 1435/2005 z dne 1. septembra
2005 o izdaji izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo
(namizno grozdje)


3  • C215 (informacije in objave) – 2.9.2005


Seznam mednarodnih kontrolnih in nadzornih služb (v
nadaljevanju nadzorne službe), ki so jih odobrile države članice v
skladu s Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 800/1999


4  • L228 (zakonodaja)
    3.9.2005


->! Uredba Sveta (ES) št. 1436/2005 z dne 31.
avgusta 2005 o začasnem znižanju avtonomnih dajatev skupne
carinske tarife za nekatere tropske ribiške proizvode (1)


1


Uredba Komisije (ES) št. 1437/2005 z dne 2. septembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


3


->! Priporočilo Pridružitvenega sveta EU–Jordanija
št. 1/2005 z dne 9. junija 2005 o izvajanju akcijskega
načrta EU–Jordanija


10


->! Odločba Komisije z dne 31. avgusta 2005 o dajanju na
trg, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in
Sveta, proizvod iz oljne repice (Brassica napus L., sorta GT73),
gensko spremenjen za odpornost na herbicid glifosat (notificirano
pod dokumentarno številko K(2005) 3110)


11
Povezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih