TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L23 in C20 iz 27.1.2006Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49


  • L023 (zakonodaja) – 27.01.2006


Uredba Sveta (ES) št. 130/2006 z dne 23. januarja
2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o
dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz vinske
kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske


1


Uredba Komisije (ES) št. 131/2006 z dne 26. januarja
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


8


Uredba Komisije (ES) št. 134/2006 z dne 26. januarja
2006 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz
vzvodnih mehanizmov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske


13


Uredba Komisije (ES) št. 135/2006 z dne 26. januarja
2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž na podlagi
zahtevkov, vloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca januarja
2006 v skladu z Uredbo (ES) št. 327/98


34


Uredba Komisije (ES) št. 136/2006 z dne 26. januarja
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne
proizvode
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi


36


Uredba Komisije (ES) št. 137/2006 z dne 26. januarja
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
žit in riža
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi


39


Uredba Komisije (ES) št. 138/2006 z dne 26. januarja
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne
proizvode


43


Uredba Komisije (ES) št. 139/2006 z dne 26. januarja
2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo
v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/2004


51


Uredba Komisije (ES) št. 140/2006 z dne 26. januarja
2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto
mleko v prahu
v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi
(ES) št. 582/2004


53


Uredba Komisije (ES) št. 141/2006 z dne 26. januarja
2006 o določitvi, v kakšnem obsegu je mogoče ugoditi
zahtevkom za uvozna dovoljenja, vloženim v januarju 2006 za
mlado govedo
moškega spola za pitanje, v okviru tarifne
kvote, predvidene z Uredbo (ES) št. 992/2005


54


Uredba Komisije (ES) št. 143/2006 z dne 26. januarja
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz
žit in riža


57


Uredba Komisije (ES) št. 144/2006 z dne 26. januarja
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice
na osnovi žit


60


Uredba Komisije (ES) št. 146/2006 z dne 26. januarja
2006 v zvezi s ponudbami za uvoz sirka v okviru natečaja,
razpisanega v Uredbi (ES) št. 2094/2005


63


Uredba Komisije (ES) št. 147/2006 z dne 26. januarja
2006 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2093/2005


64


Uredba Komisije (ES) št. 148/2006 z dne 26. januarja
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično
in rženo moko ter za drobljenec in zdrob


65


Uredba Komisije (ES) št. 149/2006 z dne 26. januarja
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v
okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005


67


Uredba Komisije (ES) št. 150/2006 z dne 26. januarja
2006 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za
navadno pšenico
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi
(ES) št. 1059/2005


68  • C020 (informacije in objave) –
    27.01.2006


Enotna uporaba kombinirane nomenklature (KN) (Uvrščanje
blaga)


15(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih