TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L234, L236 in C224


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48


  • L234 (zakonodaja) – 10.09.2005


Uredba Komisije (ES) št. 1470/2005 z dne 9. septembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


-> Uredba Komisije (ES) št. 1471/2005 z dne 9.
septembra 2005 o določitvi dodatnih zneskov, ki jih je v skladu z
Uredbo (ES) št. 416/2004 treba plačati za hruške na
Madžarskem


3


Uredba Komisije (ES) št. 1472/2005 z dne 9. septembra
2005 o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko sprejmejo
zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi v mesecu avgustu
2005 za nekatero živo govedo, v okviru tarifne kvote,
predvidene z Uredbo (ES) št. 1217/2005


4


Uredba Komisije (ES) št. 1473/2005 z dne 9. septembra
2005 o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko sprejmejo
zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi v mesecu avgustu
2005 za nekatero živo govedo, v okviru tarifne kvote,
predvidene z Uredbo (ES) št. 1241/2005


5


Uredba Komisije (ES) št. 1474/2005 z dne 9. septembra
2005 o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom
za uvozne pravice
, vloženim za kvoto za živa goveda s
težo, ki presega 160 kg, in s poreklom iz Švice, predvideno
z Uredbo (ES) št. 1218/2005


6


Uredba Komisije (ES) št. 1476/2005 z dne 9. septembra
2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali
zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete


8


->! Direktiva Komisije 2005/52/ES z dne 9. septembra 2005
o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi
izdelki z namenom prilagoditve Priloge III k tej direktivi zaradi
tehničnega napredka (1)


9  • L236 (zakonodaja) –
    13.09.2005


Uredba Komisije (ES) št. 1477/2005 z dne 12. septembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


->! Uredba Komisije (ES) št. 1478/2005 z dne 12.
septembra 2005 o spremembi prilog V, VII in VIII k Uredbi Sveta
(EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih
tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav


3


Uredba Komisije (ES) št. 1479/2005 z dne 12. septembra
2005 o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za
nageljne in vrtnice z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere
cvetličarske proizvode s poreklom iz Jordanije


12  • C224 (informacije in objave) – 13.09.2005


Popravek Enotne uporabe kombinirane nomenklature (KN)
(UL C 168, 8.7.2005)


15
Povezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih